HPV-vaccin tegen bepaalde huidkankers?

Dinsdag, 31 juli 2018

De niet te opereren huidtumoren bij een patiënte van 90 jaar oud zijn helemaal verdwenen 11 maanden nadat een vaccin in de tumoren werd geïnjecteerd. Dat vaccin was oorspronkelijk bedoeld als bescherming tegen besmettingen met het papillomavirus (of kortweg HPV, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van baarmoederhalskanker). Als deze resultaten ook bij andere patiënten worden bevestigd, is dit misschien een nieuwe behandelingsmogelijkheid voor patiënten die niet in aanmerking komen voor chirurgie.

Bronnen: JAMA Dermatol; 03-07-18; doi:10.1001/jamadermatol.2018.1748 ; Tempo Today; 09-07-18

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Het team van professor Nichols (Universiteit van Miami, Florida) behandelde met succes een patiënte van 90 jaar oud met verschillende plaveiselcelcarcinomen die niet te opereren waren. Hij injecteerde een 9-valent HPV-vaccin in de tumor (Gardasil).

De patiënte werd behandeld tussen mei 2016 en februari 2017 en werd opgevolgd tot mei 2018. Al haar huidtumoren verdwenen en er was geen recidief sinds het einde van haar behandelingen. 

Het idee voor een dergelijke aanpak ontstond uit de waarnemingen van verschillende onderzoeksteams die de betrokkenheid van een HPV-besmetting vaststelden bij de ontwikkeling van het plaveiselcarcinoom en het basocellulair carcinoom. Het plaveiselcarcinoom is de tweede meest voorkomende vorm van huidkanker. Er zijn steeds meer gevallen van deze vorm van kanker en de voornaamste risicofactor is blootstelling aan de zon en aan de zonnebank.

Andere klinische gevallen van dit type hebben al aangetoond dat de toediening van het vaccin heeft geleid tot een belangrijke daling van de plaveiselcarcinomen en basocellulaire carcinomen. Volgens onze informatie is dit echter de allereerste keer dat er een totale regressie in een dergelijke medische situatie wordt beschreven.

Als deze gegevens worden bevestigd, zou de vaccinatie tegen het papillomavirus een belangrijke plaats kunnen innemen in de behandeling of zelfs preventie van bepaalde huidkankers bij risicopopulaties (werknemers die buiten werken bijvoorbeeld).