Huisparfums potentieel gevaarlijk voor de gezondheid

Vrijdag, 27 december 2013

Zijn huisparfums gevaarlijk voor onze gezondheid?  Volgens Test-Aankoop, dat  heeft deelgenomen aan een Europees onderzoek, is dat inderdaad het geval.   Dat is vooral het geval als ze wierook bevatten want dan kunnen er concentraties benzeen vrijkomen die tot 8 keer hoger zijn dan bij het roken van een sigaret!

Bron: persbericht Test Aankoop 'Huisparfums, niet altijd onschuldig'

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Kankerverwekkende stoffen

Na het testen door Test-Aankoop van 57 producten van luchtverfrissers, zoals wierookstokjes en -kegeltjes, en geurverspreiders met essentiële olie, is komen vast te staan dat in sommige gevallen, en met name voor wierook, de resultaten alarmerend zijn: de uitstoot van vluchtige organische componenten (VOC) en van benzeen is daar soms erg hoog.

Bij de geteste wierook is er geen enkel product dat voldoet aan  de richtwaarde voor de lange termijn met betrekking tot VOC’s voor binnenlucht van goede kwaliteit (200 µg/m³). De gemeten uitstoot gaat van 341 µg/m³ tot niet minder dan 6 740 µg/m³ voor een wierookkegeltje! En in een woning zijn sowieso nog andere bronnen van VOC’s aanwezig.Bovendien stoot de geteste wierook de kankerverwekkende stof benzeen uit, sommige stalen zelfs enorme hoeveelheden. Dit terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat geen enkele concentratie benzeen zonder risico is. Bij de verbranding van de wierookkegeltjes in de test kwam er bijvoorbeeld 490 µg/m³ benzeen vrij: zowat acht keer meer dan bij het roken van één sigaret. Ook inzake formaldehyde zetten sommige wierookproducten ontzettend slechte resultaten neer.

Het advies van de consumentenorganisatie is klaar en duidelijk: deze producten dienen van de markt gehaald. Vooral omdat er ook andere kankerverwekkende bestanddelen vrijkomen (bvb. fijnstofdeeltjes en formaldehyde) en ook allergenen.

Regelgeving dient aangepast

Test-Aankoop stelt een veel strengere regelgeving voor dan de huidige. Op het etiket dienen duidelijk alle potentieel allergene bestanddelen vermeld en ook de gebruiksvoorwaarden. Strikte regels dienen opgelegd wat betreft de uitstoot van VOC’s en fijnstofdeeltjes. En voor de producten met wierook is er geen halve maatregel: zij dienen gewoonweg van de markt gehaald.

Stichting tegen Kanker steunt de vraag van Test-Aankoop bij de nationale overheden (striktere normen wat betreft etikettering en terugtrekken van schadelijke producten).

Slechte geuren dienen bestreden bij de bron en niet door hen te maskeren met een huisparfum.Bovendien herinneren we eraan dat het zeer belangrijk is kamers goed te verluchten (dagelijks enkele minuten) om de lucht te verversen en de concentraties van diverse luchtvervuilende stoffen te doen dalen. Denk maar eens aan de studenten die een hele dag studeren in een ruimte van enkele m2.

Ondertussen dient men voorzichtig om te gaan met deze producten en ze zeer matig te gebruiken, vooral in aanwezigheid van kwetsbare mensen (kinderen, mensen met astma of allergie).