Immunotherapie: bewezen doeltreffendheid bij borstkanker?

Immunotherapie: bewezen doeltreffendheid bij borstkankerwoensdag, 6 juni 2018

Wereldpremière: een experimentele behandeling met immunotherapie zou een patiënte met borstkanker in een gevorderd stadium, die niet meer reageerde op andere behandelingen, hebben genezen. Deze ontdekking mag op het conto geschreven worden van het team van Professor Rosenberg van het NCI‘s Center for Cancer Research in de Verenigde Staten.

Bron: Nature Medicine, 04-06-18

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Er gaat bijna geen week meer voorbij zonder dat er een nieuwe succesvolle behandeling met immunotherapie aan het licht komt. Dat is een behandeling die het immuunsysteem van kankerpatiënten stimuleert zodat hun eigen organisme zelf de tumor elimineert.

Verschillende soorten immunotherapie maken al deel uit van de mogelijke behandelingen van verschillende kankers (melanoom, bepaalde long- en nierkankers) en er lopen klinische studies bij patiënten met andere vormen van kanker.

Zal de bovenvermelde studie het mogelijk maken om een groot aantal borstkankers dat tot op vandaag resistent bleek voor traditionele therapieën te behandelen? Misschien … maar voorzichtigheid blijft geboden: dit positieve resultaat betrof slechts één patiënte! Het spreekt voor zich dat er ruimer onderzoek moet worden gevoerd om dit hoopgevende resultaat te bevestigen.

Wat belangrijk is om in te zien, is dat de door de onderzoekers ontwikkelde aanpak een voorafgaande identificatie vereist van specifieke mutaties binnen de geanalyseerde tumoren. Als die mutaties kunnen worden herkend door specifieke witte bloedcellen van de patiënt (tumorinfiltrerende lymfocyten of TIL, in wetenschappelijk jargon) kan een immunotherapie worden overwogen. Dat betekent dat niet elke patiënt met borstkanker met deze therapie kan worden behandeld, de therapie is alleen werkzaam bij de tumoren met die specifieke mutaties.

“Het gaat wel degelijk om een stap vooruit in de erkenning van de kracht van het immuunsysteem om zelfs de moeilijkst behandelbare kankers aan te vallen,” aldus Alan Mercher van het Institute of Cancer Research in Londen. Maar het is ook een aanpak op maat van de patiënt, complex en duur …