Indienen kandidaturen voor wetenschappelijke prijzen en beurzen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België | Stichting tegen Kanker

Indienen kandidaturen voor wetenschappelijke prijzen en beurzen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Wetenschappelijke prijzenVrijdag, 12 juli 2019

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België reikt in het najaar 2019 opnieuw wetenschappelijke prijzen en beurzen uit.

Kandidaturen kunnen uitsluitend per e-mail ingediend worden door middel van het kandidaatstellingsformulier, dat u samen met het prijsreglement, kan vinden via onderstaande links.

Deadline 1 november 2019

  • Prijs Dr. Karel-Lodewijk Verleysen ter bekroning van medisch onderzoekswerk aan de Katholieke Universiteit Leuven – 7.500 euro (2.500 euro als persoonlijke beloning en 5.000 euro voor de voortzetting van het onderzoek)

www.academiegeneeskunde.be/prijs-dr-karel-lodewijk-verleysen-ter-bekroning-van-medisch-onderzoekswerk-aan-de-katholieke

  • Beurs Ir. Jozef en Mevr. Reinhilde De Swerts voor biomedisch wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen - 80.000 euro (65.000 euro voor de verloning van de bursaal en 15.000 euro als werkingsmiddelen voor het onderzoek)

www.academiegeneeskunde.be/beurs-ir-jozef-en-mevr-reinhilde-de-swerts-voor-biomedisch-wetenschappelijk-onderzoek-in-vlaanderen

  • Prijs Food Policy voor een betere voedingsvoorlichting – 2500 euro:

www.academiegeneeskunde.be/prijs-food-policy-voor-een-betere-voedingsvoorlichting

  • Prijs Fernand Nédée voor wetenschappelijk onderzoek over infectieuze importpathologie– 5000 euro:

www.academiegeneeskunde.be/prijs-fernand-n%C3%A9d%C3%A9e-voor-wetenschappelijk-onderzoek-over-infectieuze-importpathologie

  • Prijs Dokter Roland De Ruyck voor oncologie - 20.000 euro (5.000 euro als persoonlijke beloning en 15.000 euro voor de voortzetting van het onderzoek)

www.academiegeneeskunde.be/prijs-dokter-roland-de-ruyck-voor-oncologie