IQOS: even schadelijk als sigaretten

IQOS is even schadelijk is voor de longen en de slagaders als de klassieke sigaret.Maandag, 1 oktober 2018

 

IQOS (I-Quit-Ordinary-Smoking) is een soort 'sigaret' die werd ontwikkeld door tabaksproducent Philip Morris. Het product ziet eruit als een pen waarin een 'verkorte' filtersigaret wordt geschoven. Die wordt verhit en zo komt er damp vrij. Er is geen verbranding en dus komt er ook geen teer of koolstofmonoxide vrij. Om de Amerikaanse overheid (Food and Drug Administration, afgekort FDA) te overhalen om de verkoop van het product toe te staan, moest Philip Morris in 2016 een dossier indienen om hen ervan te overtuigen dat IQOS 'gezonder' is dan een traditionele sigaret.

Onderzoekers aan de Universiteit van Californië - San Francisco hebben het rapport van de fabrikant echter bestudeerd en alle gegevens en conclusies onafhankelijk onderzocht. In tegenstelling tot wat Philip Morris beweert, zorgt de overstap van de gewone sigaret naar dit product zonder verbranding niet voor minder schade aan de longen of voor minder ontstekingen die wijzen op de aanwezigheid van schade aan de bloedvaten door tabak. Daaruit leiden ze af dat het inademen van de tabaksdamp en de andere stoffen in de IQOS even schadelijk is voor de longen en het immuunsysteem als de sigaret.

Bronnen: Moazed F et al. Tob Control 2018;0:1-6. doi:10.1136/tobaccocontrol-2018-054296
'Heat-not-burn' cigarettes still damage lungs. Reuters Health, 21 september 2018

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Het blijft een illusie om te willen blijven roken zonder impact op de gezondheid. IQOS is daarbij geen oplossing, en dat om verschillende redenen:

• IQOS is een tabaksproduct. Ondanks het feit dat er geen verbranding plaatsvindt en het om een 'rookvrije sigaret' gaat, betekent een IQOS roken nog steeds dat de gebruiker tabaksdamp inademt. Erger nog: bij de IQOS bereikt de nicotine zeer snel de hersenen, waardoor deze sigaret bijzonder verslavend wordt.
• De studie die hierboven wordt omschreven, toont aan dat de IQOS even schadelijk is voor de longen en de slagaders als de klassieke sigaret.
• Een 'gezonde sigaret' promoten, is bedrog.

De tabaksgigant zet in op deze innovatieve markt om zijn financiële verliezen te compenseren. In het Westen zijn er immers steeds minder rokers, waardoor ook de verkoop van sigaretten daalt. De tabaksindustrie zoekt dus naar oplossingen om winst te blijven maken en verslaafde consumenten onder invloed te houden. Eerder al promootte de tabaksindustrie 'light' sigaretten als minder schadelijk alternatief. Dit was eveneens bedrog en die light-sigaret is sindsdien verboden.

Ter verduidelijking, IQOS is niet verkrijgbaar in België, maar helaas wel op het internet…

Conclusie: gezien de bewezen schade voor de gezondheid, moet dit type product, net als de klassieke sigaret, worden vermeden.