Jonge rokers: tijd voor actie! | Stichting tegen KankerVolgens de onderzoekers is België een van de landen die het minst strijden tegen tabaksgebruik bij jongeren.

Jonge rokers: tijd voor actie!

La Belgique figure parmi les pays qui luttent le moins contre le tabagisme chez les jeunes.Maandag, 15 oktober 2018

 

De resultaten van SILNE-R, de Europese studie die in zeven Europese steden werd uitgevoerd, zijn bekend. De studie werd gefinancierd door de Europese Unie en beoordeelt de effecten van de tabakswetgevingen. Leerlingen uit zeven scholen in Namen en omstreken werden ondervraagd en vertegenwoordigden zo de Belgische jongeren.

Uit de resultaten blijkt dat België het niet goed doet. 18% van de ondervraagde jongeren uit het derde en vierde middelbaar rookt minstens een keer per week (terwijl het gemiddelde van de zeven Europese steden 11% bedraagt). Daarnaast bevestigen twee op de tien Belgen dat ze al hebben kennisgemaakt met cannabis. In Europa is dat één op tien.

Opvallend is echter ook de analyse van de effecten van de wetgeving: volgens de onderzoekers is België een van de landen die het minst strijden tegen tabaksgebruik bij jongeren. Van de zeven landen die aan het onderzoek deelnamen, is België immers het enige land waar de verkoop van tabaksproducten vanaf 16 jaar toegestaan is. In alle andere landen is dat vanaf 18 jaar.

Een andere vaststelling heeft betrekking op de samenhang tussen de regels en de toepassing ervan. Zo vindt slechts 35% van de Naamse jongeren die werden ondervraagd dat het rookverbod in hun school strikt wordt nageleefd. 29% geeft aan dat ze leerkrachten zien roken in het schoolgebouw en 73% ziet zelfs leerlingen dat doen. Tot slot ziet 99% van de jongeren mensen roken in de directe omgeving van de school.

Het voorbeeldgedrag van leerkrachten en opvoeders is een ander belangrijk element dat in de studie naar boven komt. Wanneer het onderwijzend personeel rookt in het bijzijn van de leerlingen, zien die leerlingen dat als een gebrek aan geloofwaardigheid, een teken van onrecht omdat ze niet mogen roken en vinden ze dat ze het slechte voorbeeld geven.

En de sociale normen? Jongeren denken dat roken normaal is omdat veel mensen, zoals volwassenen die voor hen een referentie zijn, ook roken...

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jongeren niet meer voortdurend in contact komen met tabaksproducten, rokers en rook, in het bijzonder via Generatie Rookvrij. Generatie Rookvrij is een initiatief van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving (opgestart door Stichting tegen Kanker in samenwerking met acht andere partners) en wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving.

Generatie Rookvrij moedigt lokale initiatieven aan die als doel hebben om een rookverbod in te voeren op openbare plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen. Door te streven naar een samenleving waarin roken niet meer de norm is, kunnen we het aantal rokers terugdringen en hopen we op een eerste rookvrije generatie vanaf 2019.

In 2012 deed de Stichting al een onderzoek naar de verkooppunten in de nabijheid van scholen en daarin werd aangetoond dat jongeren te vaak worden geconfronteerd met tabaksreclame op de voorgevels van krantenwinkels en andere verkooppunten. De wetgeving is sindsdien niet veranderd.

Het gebrek aan samenhang tussen de boodschappen van volksgezondheid en de wetgeving springt bovendien in het oog bij jongeren, die er dan ook nog eens sterk door beïnvloed worden.

De aanbevelingen die uit het rapport voortvloeien, zijn ondubbelzinnig en volgen ons standpunt: de onderzoekers zijn er voorstander van om geen verkooppunten meer toe te staan in de nabijheid van scholen en de controles te verhogen om ervoor te zorgen dat de verkopers de wetgeving naleven. Ze bevelen ook aan om de verkoop van tabak aan jongeren onder 18 jaar en ook elke vorm van reclame voor tabaksproducten te verbieden. En wat ons betreft ook de affiches op winkelramen en in de verkooppunten.

Kortom: het is hoog tijd voor actie!