Ook dit jaar lijst de Wereldgezondheidsorganisatie de tien grootste bedreigingen voor de globale gezondheid op

Kanker bij de tien grootste gezondheidsbedreigingen volgens Wereldgezondheidsorganisatie

KankerDinsdag, 29 januari 2019

Ook dit jaar lijst de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de tien grootste bedreigingen voor de globale gezondheid op. Omtrent kanker vraagt de organisatie aandacht voor volgende zaken:

Luchtvervuiling

Negen op tien mensen ademen dagelijks vervuilde lucht in. Luchtvervuiling wordt volgens WHO de grootste bedreiging voor onze gezondheid in 2019. In de lucht zitten microscopische vervuilde stoffen die we inademen waardoor longen, hart en hersenen beschadigd raken. Elk jaar sterven 7 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling door kanker, beroertes en hart- en longziekten.

Toch valt luchtvervuiling niet te vergelijken met het gebruik van tabak, wat nog schadelijker is. De blootstelling aan luchtvervuiling is bovendien verspreid over een hele dag, terwijl wie rookt uiterst hoge concentraties inhaleert die veel schadelijker zijn op korte tijd. Bovendien vormt tabak ook een belangrijke bron van vervuiling binnenshuis en is het dus zeer schadelijk om binnen te roken. Een derde van de kankers, en ook ziektes van de luchtwegen, hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die een directe link hebben met tabak.

Meer weten over luchtvervuiling en kanker 

Niet-overdraagbare ziekten

Niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker en diabetes, zijn verantwoordelijk voor 70% van de sterftegevallen wereldwijd. Bovendien is dit aantal gestegen. Deze stijging is te wijten aan het gebruik van tabak, fysieke inactiviteit, overmatig alcoholgebruik, ongezond eten en luchtvervuiling.

Meer weten over de oorzaken van kanker 

Vaccinatietwijfel

Vaccinatietwijfel is de terughoudendheid of weigering van vaccinaties terwijl ze beschikbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat besmettelijke ziekten terug vrij spel krijgen. Hoewel kanker geen besmettelijke ziekte is, spelen virussen toch een essentiële rol bij de ontwikkeling van bepaalde gezwellen. Dit is het geval bij bepaalde levervirussen en het humaan papilloma virus (HPV). Twee virussen waarvoor je je kan laten vaccineren om dus de risico’s op de betrokken kankers sterk te verminderen.

Wanneer virussen het lichaam binnenkomen en ons afweersysteem de infectie niet kan genezen, zal het zich chronisch in bepaalde cellen vestigen. We spreken dan van een chronische infectie, wat op verloop van tijd in sommige gevallen kan leiden tot kanker.

Meer info over vaccinaties en kanker

Verder vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie ook aandacht voor globale grieppandemie, leven in crisis, behandelen van resistente virussen en bacteriën, ebola, zwakke basisgezondheidszorg, dengue-koorts en HIV.