Kanker opsporen met een bloedprik?

Dépister le cancer dans une prise de sangdonderdag, 23 september 2021

Sommige onderzoeken om kanker op te sporen kunnen best onaangenaam en zelfs pijnlijk zijn. Niet zelden kosten ze ook een pak geld. Maar wat als we kanker konden opsporen met een simpele bloedtest? Dat is de uitdaging die Britse onderzoekers zichzelf oplegden in de grootste studie hierover ooit. Hun doel: achterhalen of het mogelijk is om 50 verschillende kankertypes op te sporen in het bloed. Het idee wordt ook bij ons bestudeerd en bij Stichting tegen Kanker geloven we er in elk geval in. Daarom hebben we een beurs van € 225.000 over drie jaar toegekend aan prof. Joris Vermeesch (UZ Leuven) en zijn team, die een manier zoeken om borstkanker op basis van een bloedtest op te sporen.

 

Nadat het onderzoeksteam van prof. Vermeesch had ontdekt dat bepaalde afwijkingen in het dna al in een zeer vroeg stadium op de aanwezigheid van kanker wezen, besloten ze om een proefproject op te zetten. Het doel was na te gaan of die veranderingen in het dna van de tumoren aanwezig waren bij vrouwen met borstkanker. Dit bleek inderdaad het geval bij een vierde van hen. De onderzoekers zullen de test verder verbeteren en preciezer maken, en nagaan of deze alle borstkankers kan opsporen. De test zal niet enkel gebaseerd zijn op genetische veranderingen, maar ook op epigenetische veranderingen van de kankercellen, i.e. op hun omgeving. 

De verbeterde test zal vervolgens worden toegepast op vrouwen met borstkanker en vrouwen die de ziekte hebben overwonnen. De hoop is uiteraard een eenvoudigere, minder dure opsporingsmethode te ontwikkelen, die op grotere schaal kan worden toegepast.

Toelichting van de Stichting tegen Kanker

Opsporing van kanker via het bloed is een veelbelovende denkpiste, die stilaan werkelijkheid wordt dankzij de vooruitgang van de moleculaire biologie. Deze vooruitgang – die geleidelijk aan in de praktijk wordt toegepast – was niet mogelijk geweest zonder fundamenteel onderzoek. De Stichting tegen Kanker financiert dan ook dergelijk onderzoek en toont hiermee haar engagement om studies te steunen die een vroege, efficiënte opsporing in de hand werken.

Kanker opsporen via een ‘simpele’ bloedtest zonder ingrijpende onderzoeken kan het bewustzijn van het brede publiek voor vroegtijdige opsporing een flinke duw in de rug geven. Het zou het ook mogelijk maken een tumor op te sporen vanaf de ontwikkeling van de eerste kankercellen, lang voor hij groot genoeg is om met medische beeldvorming waarneembaar te zijn. Zo winnen we kostbare tijd en kunnen we de ziekte sneller aanpakken en behandelen. En dit betekent voor de patiënten meteen ook een mogelijk minder zware strijd en betere overlevingskansen.