Kankervaccin: opnieuw vooruitgang

ImmunotherapieVrijdag, 9 februari 2018

Amerikaanse onderzoekers werken aan een nieuw type immunotherapie om verschillende soorten kankers beter te behandelen. Die nieuwe aanpak, die nu wordt getest op muizen, is een soort kankervaccin dat in de tumor zelf wordt ingespoten. De voorlopige resultaten zijn erg hoopgevend: de onderzoekers slaagden er niet alleen in de oorspronkelijke tumor te vernietigen, maar ook de uitzaaiingen, en dat allemaal met erg weinig bijwerkingen. 

Bron: Sagiv-Barfi et al; Science Translational Medicine, 10, eaan4488, 31-02-18

Commentaar van Stichting tegen Kanker

In de oncologie heeft immunotherapie de voorbije jaren de wind in de zeilen, dankzij enkele mooie succesverhalen (uitgezaaid melanoom, bepaalde long- en nierkankers). Die behandelingen gaan echter gepaard met soms zware bijwerkingen.

Het onderzoek dat vandaag onze aandacht trekt, is de studie van een groep Amerikaanse onderzoekers (Stanford University) onder de leiding van Professor Ronald Levy. 

Hun aanpak was bijzonder origineel: bij muizen met lymfoom hebben ze rechtstreeks in de tumor twee stoffen ingespoten die de immuniteit stimuleren. Resultaat: van de 90 behandelde muizen, verdween bij 87 muizen zowel de tumor als de uitzaaiingen volledig!

Dit succes was het gevolg van de stimulatie van de T-lymfocyten die in de tumor in rust waren. De T-lymfocyten werden gereactiveerd door de inspuiting van dit kankervaccin. Ander voordeel: deze aanpak leek erg weinig bijwerkingen te veroorzaken bij de behandelde dieren.

Deze bemoedigende resultaten brachten de onderzoekers ertoe dit kankervaccin bij mensen te willen testen. Een eerste klinische trial zal binnenkort worden gelanceerd bij een vijftiental patiënten met lage graad lymfoom. Er zal met ongeduld worden uitgekeken naar de eerste resultaten. Blijken die positief, dan opent dat nieuwe behandelingsmogelijkheden die doeltreffender werken en een betere levenskwaliteit garanderen. 

Immunotherapie blijft ons verbazen en bezorgt kankerpatiënten nieuwe hoop.