Keelkanker door orale seks neemt toe maar heeft eigen kenmerken

woensdag, 28 mei 2014

Kanker van de orofarynx (het deel van de keelholte net achter de mondholte) als gevolg van een besmetting met een virus uit de klasse Humaan Papillomavirus (HPV)  is de laatste jaren sterk toegenomen. Dat virus komt door orale seks in de keelholte terecht en kan daar een kanker doen ontwikkelen door een chronische infectie. Het is naar schatting verantwoordelijk voor een kwart tot een derde van de gevallen van orofaryngeale kanker.

Bronnen: De Standaard, 09-05-14;  Het Laatste Nieuws, 09-05-141; La Dernière Heure, 09-05-14; Mediquality, 0304-14

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Roken en alcohol blijven nog voornaamste oorzaken

In 2011 werden in België 641 gevallen dan deze kanker geregistreerd waarvan de overgrote meerderheid bij mannen (471). Ondanks de toename van het aantal gevallen van orofaryngeale kanker door het HPV blijven in ons land alcoholmisbruik en roken vooralsnog de voornaamste oorzaken. Indien een HPV de oorzaak is, komt deze keelkanker meestal op relatief jongere leeftijd voor, namelijk jonger dan 60 jaar en frequenter bij niet-rokers. Bij deze patiënten is vaak ook het seksueel gedrag anders en zij hebben vaker als eerste symptoom een zwelling van een lymfeklier in de hals.
 
Bij de HPV negatieve keelkankers is  eerder keelpijn, slikproblemen of pijn op de borst bij het slikken een eerste klacht. Bovendien is bij hen het gezwel vaker gelokaliseerd ter hoogte van amandelen (bij de niet door HPV veroorzaakte kankers vaker ter hoogte van de tongbasis).

Betere prognose

De keelkankers als gevolg van HPV infectie blijken beter behandelbaar te zijn dan de andere vormen. Dat kan gedeeltelijk te maken hebben met het feit dat het gaat om mensen die minder of niet roken en minder of geen alcohol gebruiken en algemeen een gezondere leefstijl hebben.

Ook jongens vaccineren?

Het HPV kan ook andere kankersoorten uitlokken zoals baarmoederhalskanker. Daarom wordt een gratis vaccin voorgesteld aan jonge meisjes. De huidige vaccins bieden een bescherming tegen baarmoederhalskanker van ongeveer 70% maar in de toekomst zal een nieuw vaccin beschikbaar zijn dat meer dan 90% bescherming biedt. De vraag stelt zich of we ook jongens tussen 12 en 18 jaar moeten vaccineren. Daarover zijn de meningen verdeeld. Het is immers nog niet onomstotelijk bewezen dat de huidige vaccins ook preventief zullen  zijn tegen keelkanker door HPV en bovendien is het aantal gevallen van keelkanker klein in vergelijking met baarmoederhalskanker.