Kunnen zwangere vrouwen zich laten behandelen tegen kanker?

Vrijdag, 16 oktober 2015

Een onderzoek aan het UZ Leuven, geleid door gynaecoloog en oncoloog Prof. Frederic Amant, toont aan dat zwangere vrouwen bij wie kanker werd vastgesteld, hun zwangerschap zonder bijkomende risico’s kunnen uitdragen terwijl ze behandeld worden. Dat geldt zowel voor chemo- als radiotherapie.

Bron: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1508913#t=article

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Agressieve behandelingen

Er bestaan verschillende behandelingen om kanker te overwinnen: chirurgie, chemotherapie (met verschillende moleculen en verschillende combinaties van moleculen), radiotherapie, doelgerichte therapie, enz. (meer informatie over dit onderwerp via deze link).

Ook zwangere vrouwen kunnen kanker krijgen. Dat gebeurt nu meer dan vroeger omdat vrouwen tegenwoordig later in hun leven aan kinderen beginnen. Gezien de onvermijdelijk agressieve aard van de behandeling die de moeder ondergaat, vooral in het geval van chemotherapie, spreekt het voor zich dat de toekomstige mama’s zich zorgen maken over de gezondheid van de foetus.

Ontbrekende gegevens

Vandaag ontbreekt het ons nog aan wetenschappelijke studies naar de impact van chemotherapie en andere kankerbehandelingen op het kind in wording. Dat is misschien de reden waarom vaak heel wat zwangere vrouwen, vooral in het begin van hun zwangerschap, ervoor kiezen die te onderbreken om alles te investeren in hun gevecht tegen kanker. Anderen gaan hun behandeling dan weer uitstellen om eerst hun zwangerschap uit te dragen.

Om de gegrondheid van deze reacties te bepalen, heeft Prof. Frederic Amant besloten om de ontwikkeling te bestuderen van 129 kinderen wiens moeder tijdens de zwangerschap werd behandeld tegen kanker. Ze hebben deze kinderen vergeleken met 129 andere kinderen van wie de moeder geen enkele behandeling kreeg tijdens de zwangerschap.

De vrouwen die kanker kregen tijdens hun zwangerschap werden behandeld met chirurgie, chemotherapie (met anthracyclines, taxanes en platinumafgeleiden), radiotherapie, trastuzumab of nog interferon β.

De wetenschappers volgden deze kinderen vanaf hun geboorte, de oudsten zijn nu 3 jaar. Het team stelde vast dat de kinderen wiens moeder tijdens de zwangerschap werd behandeld voor kanker vaker een laag geboortegewicht hadden (22% had bij de geboorte een percentiel onder de 10, in vergelijking met 15% van de kinderen die hier niet waren aan blootgesteld) en dat ze vaker prematuur waren (61% is geboren voor 36 weken, tegenover 7 tot 8% van de algemene populatie).

Hoewel deze verschillen dus bij de geboorte bestaan, benadrukt prof. Amant dat de kinderen met een laag geboortegewicht tijdens hun eerste levensmaanden snel een normaal gewicht behaalden. Nog belangrijker is dat de kinderen wiens moeder tijdens de zwangerschap werd behandeld voor kanker, dezelfde cognitieve ontwikkeling hadden als andere kinderen. Bovendien was de hartfunctie van de premature kinderen die tijdens de zwangerschap waren blootgesteld aan een kankertherapie op de leeftijd van 36 maanden volledig vergelijkbaar met die van de niet-blootgestelde kinderen. Er werd ook geen enkel verschil vastgesteld tussen de twee groepen wat betrof ziekenhuisopnames of kinderziektes.

Om te besluiten

Dit onderzoek toont aan dat de ontwikkeling van de foetussen, hoewel blootgesteld aan agressieve behandelingen, niet in gevaar kwam. Althans, niet voor zover de huidige kennis van zaken reikt. Want Prof. Amant verduidelijkt: hij heeft deze tests uitgevoerd bij vrouwen die werden behandeld met chemotherapie waarbij bepaalde, maar niet alle, moleculen werden gebruikt. En de huidige bestudeerde leeftijd gaat  slechts tot drie jaar. 

Wat betreft de chemotherapie met anthracyclines, taxanes en platinumafgeleiden (de meest gebruikte types bij borstkanker), zijn de data bemoedigend en hoeven zwangere vrouwen niet te kiezen tussen hun behandeling en hun ongeboren kind. Goed nieuws!

Het onderzoek van prof. Amant geniet financiële steun van Stichting tegen Kanker. Meer info via deze link. Bedankt, donateurs!