Laatste generatie immunotherapie wordt sneller terugbetaald | Stichting tegen Kanker

Laatste generatie immunotherapie wordt sneller terugbetaald

Maandag, 16 januari 2017

In ons land was de tegemoetkoming voor de nieuwe types immunotherapie tot eind 2016 voorbehouden voor patiënten met een vergevorderd melanoom. Op 1 januari werd een versnelde procedure ingevoerd die tegemoetkoming voor immunotherapie ook mogelijk maakt voor patiënten met long- en nierkanker en met een Hodgkin-lymfoom.

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Immunotherapie is in welbepaalde gevallen niet alleen efficiënter dan de klassieke chemotherapie, maar heeft nog twee andere voordelen: de behandeling verbetert de levenskwaliteit van de patiënten en heeft meestal minder ernstige bijwerkingen dan chemotherapie. De uitbreiding van de terugbetaling van immunotherapie is dus een uitstekende zaak, zowel voor patiënten als voor hun artsen.

Versnelde terugbetalingsprocedure

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft eind vorig jaar besloten dat de terugbetaling van immunotherapie volgens een andere procedure moet verlopen dan het klassieke terugbetalingstraject. Patiënten die kunnen worden behandeld met immunotherapie zullen een jaar vroeger dan gewoonlijk toegang krijgen tot het geneesmiddel, onmiddellijk na registrering bij het Europees Geneesmiddelenbureau, zonder eerst te moeten passeren via de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen.

Minder ongerustheid

Professor Bart Neyns, afdelingshoofd op de dienst medische oncologie van het UZ Brussel, pionier in de immunotherapie, wiens projecten meermaals werden gefinancierd door Stichting tegen Kanker, beschouwt dit als een “uitstekende beslissing, aangezien het de ongerustheid wegneemt over hoe lang het zal duren om het geneesmiddel te laten terugbetalen”. Hij voegt toe: “In Nederland is trouwens sinds kort een gelijkaardig versneld terugbetalingssysteem van kracht.” 

Tegemoetkoming voor duizenden patiënten 

Tot op vandaag konden ongeveer 500 patiënten genieten van een tegemoetkoming voor immunotherapie, voor de behandeling van een melanoom in gevorderd stadium. Vanaf nu zouden daar zo’n 5000 patiënten met longkanker moeten bijkomen, tussen 500 en 700 patiënten met nierkanker en enkele tientallen mensen met een Hodgkin-lymfoom, schat Bart Neyns.

Onderzoek in volle ontwikkeling

Onderzoek in het domein van de immunotherapie is in volle ontwikkeling. Dankzij eerdere financiële steun van Stichting tegen Kanker voor het team van Prof. Bart Neyns, heeft de oncoloog kunnen peilen naar de impact van een geneesmiddel voor immunotherapie (decitabine) op leveruitzaaiingen bij dikkedarmkanker en oculair melanoom. Eind vorig jaar kende Stichting tegen Kanker bijkomende financiële steun toe aan Prof. Neyns voor de ontwikkeling van zijn project rond dentritische celtherapie.

Meer info over immunotherapie op onze website >> 

Bron: Persbericht van minister Maggie De Block van 21 december 2016.