Laureaten eerste Beauty Grants en derde Social Grants: 2,2 miljoen euro voor meer levenskwaliteit

social_beauty_grantsDinsdag, 17 april 2018

Op 17 april reikte Stichting tegen Kanker haar eerste “Beauty Grants” en derde “Social Grants” uit. In totaal 50 projecten uit heel België die het welzijn en de levenskwaliteit van patiënten en naasten rechtstreeks verbeteren ontvingen er samen 2 227 584 euro. Deze projecten werden geselecteerd door een onafhankelijke jury. De hoofdcriteria voor selectie zijn impact op zoveel mogelijk mensen met kanker, een hoge kwaliteit en de mogelijkheid tot een structurele inbedding in het aanbod van het ziekenhuis.

Dr. Didier Vander Steichel, algemeen directeur Stichting tegen Kanker: “De levenskwaliteit tijdens en na de ziekte is een prioriteit geworden in de oncologie. Stichting tegen Kanker heeft daartoe bijgedragen door jarenlang zelf pilootprojecten te organiseren. En die pilootprojecten hebben de mensen op het terrein geïnspireerd. Nu is het moment gekomen om hen de fakkel over te dragen. En dat is de bestaansreden van de Social Grants en de Beauty Grants. Een onafhankelijke jury selecteerde 50 projecten die zullen zorgen voor een betere levenskwaliteit en meer schoonheidszorgen, en deze projecten krijgen meerdere jaren financiële steun. Op die manier wil Stichting tegen Kanker hen helpen groeien en de kans bieden om structurele financiering te vinden. 

Het steunen van actoren op het terrein laat ook een grotere diversiteit van de initiatieven toe, die toch helemaal draaien rond het welzijn van mensen die met kanker geconfronteerd worden. Dankzij de vooruitgang van wetenschappelijk onderzoek is kanker geen synoniem meer van overlijden. En daarom moeten we ervoor zorgen dat gewonnen levensjaren jaren met een hoge levenskwaliteit zijn!” 

De Stichting wil al zijn donateurs bedanken voor hun steun. Wenst u ook onderzoek en de levenskwaliteit van patiënten te steunen? Klik dan hier.

Klik hier voor de lijst met laureaten van de Social Grants

Klik hier voor de lijst met laureaten van de Beauty Grants

Wat zijn de Beauty Grants?

Stichting tegen Kanker is overtuigd van het belang van onco-esthetiek (schoonheidsverzorging). Dit maakt integraal deel uit van een globale benadering van kankerpatiënten. Met deze Beauty Grants willen we initiatieven die hierop inzetten ondersteunen.
 
Stichting tegen Kanker laat een ruime invullingsinterpretatie toe in de projectvoorstellen om het terrein de nodige vrijheid te geven. We stellen twee formules voor waaruit de kandidaat ziekenhuizen dienen te kiezen:
 
Ofwel, een vrije invulling (project eigen aan het ziekenhuis):
 • indienen van een eigen project rond schoonheidsverzorging bij kanker
 • max. bedrag van €25.000 per jaar

Ofwel, een samenwerking met Fondation Mimi Ullens en Stichting tegen Kanker:

 • In dit geval, zal het ziekenhuis zelf voorzien in:
  • Aanwerving van professionele onco-estheticienne 
  • Gratis ter beschikking stellen van 2 lokalen in het dagziekenhuis van de dienst oncologie
 • De Beauty Grants voorziet in:
  • Financiering van 50% van de personeelskost van de onco-estheticiennes
  • Inrichting en decoratie van de lokalen
 
Het cruciale evaluatiecriterium is het aantal patiënten dat effectief bereikt zal worden met het project en de kwaliteit van de geleverde zorgen. 
 

Wat zijn de Social Grants?

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat een holistische visie op gezondheid dient vertaald te worden naar een integratieve benadering van kankerpatiënten. Binnen een integratieve aanpak van de kankerproblematiek wordt, vanaf de diagnosestelling, bijzondere aandacht besteed aan volgende aspecten: 
 • De relatie tussen zorgverlener en patiënt
 • De mens ‘achter’ de patiënt (een fysiek, mentaal en sociaal wezen)
 • De openheid tegenover complementaire vormen van geneeskunde en zorg voor zover deze bewezen doeltreffend zijn en zonder risico voor de persoon
 • De focus op welbevinden en mogelijkheden i.p.v. de ziekte en de beperkingen die deze met zich meebrengt
Well-Being Centra in en/of ondersteuningshuizen die samenwerken met ziekenhuizen die over een zorgprogramma in de oncologie beschikken, zijn georiënteerd op deze interpretatie van de zorg. Deze centra bieden een noodzakelijke praktische, emotionele en sociale opvang aan mensen die geconfronteerd worden met kanker. Stichting tegen Kanker wil deze initiatieven ondersteunen met haar Social Grants.
 
We verwelkomen diverse projectvoorstellen binnen dit domein en kiezen bewust niet voor een strikte voorafgaande invulling om het terrein de nodige vrijheid te geven (bv. het invullen van de rol van coördinator/coördinatrice van het centrum, het organiseren van de ontvangst van kankerpatiënten en naasten, het organiseren van ateliers voor kankerpatiënten en naasten, het opzetten van infosessies …)