Levensloop-Grants 2022 - Stichting tegen Kanker steunt lokale initiatieven voor een totaalbedrag van 229.435 Euro

donderdag, 3 november 2022

Van virtual reality tot theater... innovatieve projecten om de levenskwaliteit van mensen met kanker te verbeteren

Stichting tegen Kanker heeft als eerste en voornaamste missie de financiering van wetenschappelijk onderzoek.  Maar ook preventie en de ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten zijn belangrijke missies. In dat kader wil ze een deel van de ingezamelde fondsen tijdens de Levenslopen gebruiken om lokale initiatieven van de organiserende regio te ondersteunen die ten goede komen aan patiënten en hun naasten!

Welke lokale projecten worden door de Stichting tegen Kanker gesteund?

Heel wat organisaties binnen het medisch en psychosociaal netwerk dienden interessante en gevarieerde projecten in naar aanleiding van de projectoproep voor Levensloop Grants 2022.  Op 10 oktober werden tijdens een plenaire vergadering 32 projecten geselecteerd door een onafhankelijke nationale jury voor een totaalbedrag van 229.435 euro.

Enkele van de lokale projecten die de Stichting dit jaar steunt, vallen op door hun innovatieve karakter.

Verschillende projecten in de oproep van 2022 maken zo gebruik van technologie, en meer bepaald van virtual reality-brillen, om patiënten wat rust te geven. Drie Belgische instellingen, het Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye, het hospitaal in Marche en Famenne - Vivalia en het Onze Lieve Vrouwziekenhuis Aalst Asse Ninove zetten deze nieuwe technologie in om patiënten en hun familieleden tijdens pijnlijke medische behandelingen te ondersteunen, hun angst te verminderen of hen mentaal te helpen ontsnappen wanneer dit fysiek niet meer mogelijk is.

"Diverse klinische studies tonen aan dat "Digitale Sedatie" een therapeutische oplossing is om angst en pijn te verminderen voor, tijdens en na een pijnlijke medische behandeling. Het is een klinisch goedgekeurde techniek om de bewustzijnstoestand van de patiënt te wijzigen via een softwareoplossing met 3D-ervaringen, waarmee de patiënt in een virtuele wereld mee wordt genomen. Het is een niet-medicinaal middel dat door zijn innovatieve aanpak de nieuwsgierigheid wekt bij patiënten en hun familie.”

Ook een project in het GZA Ziekenhuis in Antwerpen trekt de aandacht. Het focust op de levenskwaliteit bij vrouwen die radiotherapie hebben ondergaan in het bekkengebied en meer bepaald op de beleving van intimiteit en seksualiteit.

"Bij bestraling van de vagina bestaat het risico op vaginale verkleving en vernauwing. Sommige technieken die bij de nabehandeling worden aangeboden, helpen de bijwerkingen te beperken.  Deze hulpmiddelen zijn vaak ontoegankelijk. De betrokken vrouwen stuiten soms op mentale, culturele of financiële belemmeringen om toegang te krijgen tot deze hulpmiddelen. Het geselecteerde project wil deze vrouwen in het kader van hun oncologische behandeling gratis behandelingspakketten aanbieden.”

Ten slotte stelt de BorstkankerMAN vzw een toneelstuk voor om de gevoelige kwestie van borstkanker bij mannen aan te kaarten. In de maand oktober, de borstkankermaand, zijn mannen zich er nog onvoldoende van bewust dat ook zij kunnen worden getroffen.

"De presentatie van dit toneelstuk aan het publiek kan een grote hulp zijn bij dit bewustwordingsproces. Met ernst, humor en muziek vertellen mensen die aan de ziekte lijden hun verhaal. Het is van essentieel belang dat mannen weten dat ook zij borstkanker kunnen krijgen, aangezien een late diagnose van kanker de overlevingskansen sterk vermindert.”

Klik hier om de winnaars van 2022 te ontdekken.