Longkanker sneller opsporen door bloedonderzoek? | Stichting tegen Kanker

Longkanker sneller opsporen door bloedonderzoek?

une nouvelle méthode de détection du cancer du poumon par prise de sangMaandag, 16 juli 2018

 

Onderzoekers van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (International Agency for Research on Cancer of IARC in het Engels) hebben vier eiwitten ontdekt in het bloed van personen met een verhoogd risico op longkanker, nog voor de eerste symptomen zich aandienen. Deze biomarkers lijken dus een aanwijzing te zijn voor longkanker die zich in een zeer vroeg ontwikkelingsstadium bevindt. De dosering van deze eiwitten door een eenvoudige bloedafname zou de diagnose niet alleen kunnen vergemakkelijken, ze zou ook sneller gesteld kunnen worden.

Op dit moment wordt het risico van een roker om longkanker te ontwikkelen geëvalueerd in functie van zijn leeftijd en rookgewoonten. Door deze methode kan 42% van de risicopopulatie worden bepaald. Deze personen kunnen dan medische onderzoeken ondergaan, zoals bijvoorbeeld een CT-scan met lage dosis. Als men echter in het bloed van deze (ex-)rokers gaat kijken naar de aanwezigheid van deze vier eiwitmarkers die de onderzoekers van het IARC ontdekten, kunnen er 62% van de risicopersonen worden opgespoord. Een eenvoudige bloedafname zou dus kunnen bepalen wie een nauwkeuriger opsporingsonderzoek moet ondergaan.

Door deze patiënten met een verhoogd risico op longkanker te gaan identificeren, kunnen zij sneller worden doorgestuurd naar specifieke onderzoeken. Zo zouden ze een behandeling kunnen krijgen terwijl de tumor nog in een beginstadium zit en er meer kans is op slagen.

Bron: JAMA Oncol. Gepubliceerd op 12 juli 2018 Doi :10.1001/jamaoncol.2018.2078

 

Commentaar van Stichting tegen KankerDe overgrote meerderheid van de longkankers wordt veroorzaakt door de blootstelling aan tabak. Op dit moment wordt er grote therapeutische vooruitgang geboekt. Toch krijgen de meeste longkankers een vrij sombere diagnose, wat voor een groot deel te wijten is aan laattijdige diagnoses. Daarom speelt een vroegtijdige opsporing van de ziekte een grote rol voor de overlevingskansen. Deze belangrijke ontdekking van het IARC kan het mogelijk maken om ons op de personen te richten die een groot voordeel zouden hebben bij deze opsporing.

Er komen ook specifieke onderzoeken bij kijken, zoals bijvoorbeeld de thoraxscanner aan lage dosis. De kankerletsels kunnen worden opgespoord, waardoor de kans op genezing dankzij de tijdige behandeling vergroot. In 2011 wees een grote Amerikaanse studie, de National Lung Screening Trial (NLST), aan dat een CT-scan met lage dosis van de longen bij personen met een risicoprofiel het sterftecijfer met 20% kan verlagen. We moeten er evenwel rekening mee houden dat dit onderzoek niet onschuldig is omdat het personen blootstelt aan straling... Daarom is het voorbehouden aan zware rokers.

Volgens de internationale aanbevelingen (U.S. Preventive Services Task Force – USPSTF, een groep van onafhankelijke Amerikaanse experts) wordt een jaarlijks onderzoek aanbevolen voor:

  • personen die roken of gestopt zijn binnen een periode van 15 jaar,
  • personen die tussen 55 en 80 jaar oud zijn
  • en die 30 ‘pakjesjaren’ verzameld hebben, d.w.z.:
    • 1 pak per dag gedurende 30 jaar
    • OF 2 pakken per dag gedurende 15 jaar
    • OF 3 pakken per dag gedurende 10 jaar

Als u voldoet aan deze voorwaarden, praat dan met uw arts over een onderzoek.

In de nabije toekomst zal een bloedafname voor onderzoek naar deze specifieke biomarkers de criteria aanvullen, om het onderzoek nog beter te richten. Zo kunnen er nog meer vroegtijdige diagnoses worden gesteld en kan de kans op genezing dus verhogen.

De belangrijkste aanbeveling blijft natuurlijk om niet te roken, of indien u wel rookt, om ermee te stoppen. De gratis dienst Tabakstop van de Stichting kan u daarbij helpen. Neem gratis contact op met deze dienst op het nummer 0800 111 00.