Luchtvervuiling voortaan 'bewezen kankerverwekkend'

Vrijdag, 18 oktober 2013

Luchtvervuiling wordt voortaan geklasseerd als ‘zeker kankerverwekkend’. Dat kondigde het IARC (International Agency for Reseach on Cancer, onderdeel van de Wereld Gezondheidsorganisatie) op donderdag 17 oktober aan. Voordien stond ze in de categorie van de ‘waarschijnlijk kankerverwekkende stoffen’. “De experts hebben besloten (...) dat er voldoende aanwijzingen zijn om te stellen dat blootstelling aan vervuilde buitenlucht longkanker veroorzaakt. Ze hebben ook een direct verband tussen luchtvervuiling en een verhoogd risico op blaaskanker vastgesteld,” verduidelijkt de organisatie in een persbericht.

Bron: persbericht IARC

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Dat fijn stof – o.a. uit dieseluitstoot van wagens, maar ook onze verwarmingen en de industrie –kankerverwekkend zou kunnen zijn, werd al langer vermoed. Dit fijne stof vormt, samen met organische solventen (uit bv. verf, sommige meubels, schoonmaakproducten ...), zware metalen en nog enkele andere elementen, wat we ‘luchtvervuiling’ noemen.

Het vermoeden werd dus bevestigd en de WHO trekt aan de alarmbel met een symbolisch gebaar: de hele wereld moet beseffen dat we ons milieu moeten beschermen, en in dit geval in het bijzonder: de lucht die we inademen.

Een beter milieu begint bij jezelf

We kunnen natuurlijk niet ophouden met ademen. Maar elk van ons kan zijn steentje bijdragen, door bijvoorbeeld twee keer na te denken voor je een dieselwagen (dieseluitlaat bevat meer fijn stof benzine) aankoopt, of de fiets of benenwagen te nemen wanneer mogelijk (bovendien kan fysieke activiteit helpen om kanker te voorkomen!).

Dit gezegd zijnde, moeten we natuurlijk ook realistisch blijven: het aantal kankers door luchtvervuiling ligt héél wat lager dan het aantal kankers door tabak (en dan citeren we enkel de meest wijdverspreide kankerverwekker, die ongestraft slachtoffers blijft maken). 

De publieke opinie veroordeelt snel kankerverwekkende factoren van buitenaf (en luchtvervuiling is daar een mooi voorbeeld van). Als het aankomt op factoren die we zelf in de hand hebben (bv. tabak, ongezonde voeding, zittend leven ...) is er echter heel wat minder strijdlust!