Mark wordt nooit getroffen door gevaarlijke stoffen

News cancers professionnelsDinsdag, 4 april 2017

De Prolongitudine-campagne deelt elke maand een nieuwe video met een tip om jouw risico op kanker te verkleinen.

Ook op het werk is het belangrijk zich te beschermen tegen kanker! Volg het voorbeeld van Mark en respecteer de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op je werkplek om jezelf te beschermen tegen kankerverwekkende stoffen.

In België heeft 7% van de kankergevallen bij mannen en 1% bij vrouwen te maken met een blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek.

We onderscheiden drie types van kankerverwekkende stoffen:

  • fysische agentia: ioniserende stralen (voor wie werkt in de medische of nucleaire beeldvorming bv.)
  • chemische agentia: bepaalde anorganische stoffen (arseen of nikkel), minerale stoffen (asbestvezels), koolwaterstoffen (benzeen), amines en hun afgeleiden (benzidine, 4-aminodifenyleen)
  • biologische agentia: bepaalde virussen of parasieten (bijvoorbeeld hepatitis B- en C-virussen, Shistosoma Haematobium)

Een probleem op lange termijn

Asbest staat opnieuw in de actualiteit en de recente beslissingen van justitie tonen aan in welke mate beroepsgerelateerde kankers een probleem vormen op lange termijn.

Er zit inderdaad erg veel tijd tussen de blootstelling aan een kankerverwekkende stof en de verschijning van de ziekte.

Daarnaast is er ook de kwestie van de vertraagde erkenning van de schade die de werknemers hebben geleden.

De identificatie van de risico’s, een omvangrijke uitdaging

Het is van cruciaal belang om de risico’s van elke (nieuwe) stof die wordt gebruikt op de werkplek zo vroeg mogelijk te identificeren en de werknemers correct te beschermen.

De recente Europese REACH-norm zorgt voor een betere identificatie van de stoffen om de gevaren en risico’s te evalueren. De norm verplicht ondernemingen of particulieren die chemische stoffen gebruiken, te zorgen voor het veilige gebruik van deze producten.

Meer info over de REACH-norm

Dringend nood aan verder onderzoek naar asbestgerelateerde kankers

De kanker ontwikkelt zich meestal pas jaren, of zelfs decennia na de oorspronkelijke blootstelling aan de kankerverwekkende stof. Hoewel het gebruik van asbest in ons land werd verboden in 1998, zitten er in heel wat gebouwen nog altijd soms grote hoeveelheden van dit product. Daarom kan men de komende 20 jaar vrezen voor een stijging van het aantal longkankers, longvlieskankers en strottenhoofdkankers veroorzaakt door asbest. Om deze (toekomstige) patiënten de best mogelijke behandelingen te kunnen aanbieden, steunt Stichting tegen Kanker verschillende onderzoeksprojecten naar asbestgerelateerde kankers.

Meer weten over onze steun aan het onderzoek


De Prolongitudine-campagne

ProlongitudineDe Europese Code tegen Kanker van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omvat 12 aanbevelingen om kanker te voorkomen. Hoe meer aanbevelingen je volgt, hoe lager je risico op kanker. Specialisten menen dat het toepassen van deze 12 tips je risico op kanker met meer dan een derde verkleint!

Stichting tegen Kanker ontwikkelde de Prolongitudine-campagne om deze 12 gezondheidstips te verspreiden onder alle Belgen. Deze originele campagne is een parodiërende reclame voor het nieuwe geneesmiddel “Prolongitudine” en wil een sterke boodschap de wereld insturen: er bestaat geen mirakelpil tegen kanker. Maar JIJ kan er zelf voor zorgen dat je minder risico loopt.

In 2017 zetten we elke maand een video online met een nieuwe tip om jouw risico op kanker te verkleinen.

Lees de 12 tips van de Europese Code tegen Kanker op www.prolongitudine.be.