MyPeBS: naar een meer gerichte screening van borstkanker

Dépistage du cancer du sein: lancement officiel du programme MyPeBS, co-financé en Belgique par la Fondation contre le Cancer.donderdag, 4 oktober 2018


Op 28 september werd de lancering van de studie MyPeBS (My Personnal Breast Screening) officieel aangekondigd in Parijs. MyPeBS is een grootschalig en belangrijk Europees project waar Stichting tegen Kanker – dankzij haar donateurs – 300.000 euro aan bijdraagt.

Het gaat om een onderzoek bij 85.000 Belgische, Franse, Israëlische, Italiaanse en Britse vrouwen. De rekrutering start in december 2019. Van die groep zullen 10.000 Belgische vrouwen tussen 40 en 70 jaar zich voor deelname kunnen inschrijven. Ze worden 4 jaar lang opgevolgd. MyPeBS is een Europees programma, opgestart en gefinancierd door de Europese Unie, dat de screening van borstkanker efficiënter moet maken.

In België organiseert de overheid een systematische screening die is gebaseerd op internationale aanbevelingen. Vrouwen worden ervoor uitgenodigd op basis van hun leeftijd, namelijk 50 tot 69 jaar, tenzij ze een heel hoog risico hebben. Die aanpak ligt nu echter al een paar jaar onder vuur. Wat als we het risico van vrouwen nu eens beter konden bepalen om ze zo een meer gerichte screening te bieden? Dat is het idee achter het Europese project MyPeBS.

Bronnen: Belga, 28-09-18; L’Avenir, 28-09-18; Le Figaro, 01-10-18

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Met de huidige screening kan kanker in een vroeg stadium worden opgespoord, waardoor de genezingskansen toenemen en de behandeling lichter blijft. Maar daar zijn ook een paar nadelen aan verbonden. Ze kan bijvoorbeeld leiden tot een overdiagnose, wanneer 'slapende' tumoren, die nooit een gevaar zouden vormen, worden ontdekt. Omdat ze in het ontdekkingsstadium niet van elkaar kunnen worden onderscheiden, worden ze onnodig behandeld. Ze stelt de vrouw ook bloot aan X-stralen of levert vals-positieve resultaten op, met onnodige biopsieën als gevolg.

In de leeftijdsgroep van 50 tot 69 jaar heeft de screening meer voordelen dan nadelen. Toch streeft dit nieuwe onderzoek, myPeBS, ernaar om beter te doen.

De uitdaging schuilt er nu in verschillende risiconiveaus te bepalen, waarbij niet enkel rekening wordt gehouden met de leeftijd van de vrouw, maar ook met haar persoonlijke en erfelijke voorgeschiedenis, de borstdichtheid en bepaalde genetische analyses. Dankzij die aanpak kan vrouwen een meer gerichte screening worden aangeboden, op basis van het risiconiveau dat werd bepaald. De resultaten worden in 2025 verwacht.

België kreeg 600.000 euro om deze studie uit te voeren. Aangezien dit een beperkt budget is, heeft Stichting tegen Kanker beslist om bij te leggen bij dit budget en zijn callcenter Kankerinfo in te schakelen voor de aanwerving van Belgische vrijwilligers. 

Stichting tegen Kanker is dus blij dat MyPeBS nu op de rails staat, nodigt u uit deel te nemen en houdt u graag op de hoogte van de vorderingen!