Nieuwe stap vooruit in de strijd tegen metastasen

L’équipe du Pr Fuks a pu démontrer le rôle de la protéine FTO dans le processus épigénétique de formation des métastases.Maandag, 12 juli 2021

Het onderzoeksteam onder leiding van professor François Fuks, Directeur van het Laboratoire d'Epigénétique du Cancer (ULB) en van het ULB Cancer Research Center (U-CRC) werpt een nieuw licht op een nog onbekend mechanisme dat bijdraagt aan de vorming van metastasen.  Stichting tegen Kanker financiert dit onderzoeksproject al verschillende jaren en is blij met deze eerste resultaten die in een belangrijk wetenschappelijk tijdschrift worden gepubliceerd.

Bron: Jeschke, J., Collignon, E., Al Wardi, C. et al. Downregulation of the FTO m6A RNA demethylase promotes EMT-mediated progression of epithelial tumors and sensitivity to Wnt inhibitors. Nat Cancer 2, 611–628 (2021). https://doi.org/10.1038/s43018-021-00223-7

De resultaten van het onderzoeksteam van professor Fuks

90% van de patiënten die sterven aan kanker, kreeg te maken met metastasen. Metastasen zijn kankercellen die de oorspronkelijke tumor hebben verlaten en andere organen binnendringen. Daar vormen ze vervolgens secundaire tumoren. Om die reden trachten tal van teams te begrijpen waarom en hoe die metastasen zich vormen en zich kunnen verspreiden in de rest van het lichaam. 

Een van deze teams is het team van professor François Fuks, een referentie in ons land op het vlak van epigenetica. In de epigenetica worden wijzigingen in de expressie van de genen op het niveau van het RNA bestudeerd, en niet die veroorzaakt door mutaties (wijzigingen in de sequentie van de 'basen' die het DNA vormen). De epigenetische wijzigingen kunnen worden overgedragen bij de cel replicatie. De onderzoekers bestudeerden het RNA met de genetische informatie van de genen die de proteïnen coderen, het messenger-RNA (mRNA).

Zo kon het team van professor Fuks aantonen dat een wijziging in een van de bestanddelen van het mRNA dat betrokken is bij een zeer belangrijke signalisatieweg in het vormingsproces van metastasen sterk wordt beïnvloed door een enzym, FTO genaamd. Ze hebben vastgesteld dat de expressie van FTO wordt verminderd bij kanker, en dat die vermindering gunstig is voor de vorming van metastasen. 

Het team van professor Fuks kon dit specifieke mechanisme vaststellen bij borstkanker, maar hetzelfde fenomeen werd ook al gezien bij een tiental andere vormen van kanker, zoals prostaatkanker, baarmoederkanker en longkanker.

In tegenstelling tot de genetische wijzigingen (dus in het DNA) zijn de wijzigingen in het RNA omkeerbaar. Dit onderzoek opent dus deuren voor een kankerbehandeling gebaseerd op de epigenetica van het RNA. Een nieuwe veelbelovende piste!

Toelichting van de Stichting tegen Kanker

De onderzoeken over de epigenetica van kanker en het potentieel op het vlak van behandelingen zijn relatief recent. Het is dan ook niet verrassend dat onze wetenschappelijke jury ze heeft geselecteerd, aangezien het gaat om een zeer belangrijke onderzoekspiste. De nieuwe kennis die hieruit voortvloeit, kan immers leiden tot een belangrijke vooruitgang op het vlak van nieuwe behandelingen.

De financiële steun van Stichting tegen Kanker aan dit onderzoeksdomein lijkt dus bijzonder veelbelovend. Het is ook om die reden dat dit onderzoek, dat al meermaals werd ondersteund, in 2020 opnieuw werd geselecteerd en een grant van 569.000 euro ontvangt. Dit bijzondere onderzoeksproject gaat over de wijzigingen van het RNA bij borstkanker, en in het bijzonder bij triple-negatieve borstkanker dat minder behandelingsmogelijkheden heeft dan andere vormen van borstkanker ...

Professor Fuks kreeg al een financiering van de Stichting tegen Kanker in 2010, in 2012 en in 2016