Ondanks annulering Levensloopevents in 2020 reikt Stichting tegen Kanker 183 763 € uit aan Levensloop Grants

LevensloopDinsdag, 1 december 2020

Stichting tegen Kanker nam in 2020 de moeilijke beslissing om alle Levensloopevenementen van 2020 naar 2021 te verplaatsen omwille van de pandemie. Normaal gaat een deel van de opbrengst van de vele 24 uursevenementen naar lokale projecten onder de vorm van Levensloop Grants. Stichting tegen Kanker kent – ondanks de annulering – toch 183.763 Euro toe aan 41 projecten.

Levensloop Grants

Sinds 3 jaar kunnen initiatieven die ten goede komen aan het welzijn van patiënten en hun naasten een aanvraag indienen voor steun van Stichting tegen Kanker. Deze Levensloop Grants worden normaal gefinancierd met een deel van het geld dat de Levenslopen in de regio van die initiatieven inzamelde. Met de Levensloop Grants wil Stichting tegen Kanker tegemoetkomen aan de groeiende noden op het terrein die niet binnen de huidige ondersteuningsmogelijkheden van Stichting tegen Kanker passen.

Gezien de coronacrisis konden de Levenslopen in 2020 niet doorgaan. Toch wordt een selectie van de ingezonden lokale projecten gesteund. In totaal kent Stichting tegen Kanker € 183.763 toe aan 41 projecten. Zie tabel onderaan dit persbericht voor de details.

"Stichting tegen Kanker staat bekend om de financiering van grote medisch-wetenschappelijke onderzoeksprojecten, maar we willen ook graag lokale projecten ondersteunen. Ondanks het uitstel van de Levensloop-evenementen, wilden we toch graag lokale projecten financieren die patiënten en hun dierbaren ten goede komen.", aldus Benoit Koerperich, Algemeen Directeur Stichting tegen Kanker.

Selectie

Stichting tegen Kanker richtte een onafhankelijke raad van experts én patiënten en naasten op, die beoordeelde welke projecten in aanmerking komen. Alle actoren binnen het medisch en psychosociaal netwerk van een regio konden een aanvraag indienen. De mogelijke bestemming werd doelbewust ruim gehouden om in de realiteit te kunnen beantwoorden aan de lokale noden. Van de 74 aanvragen werden er 41 kwaliteitsvolle projecten weerhouden in 2020.

Een laureaat aan het woord

Aya Ruimte UZ Gent (Levensloop Grant 2019)

We mogen ook onze jong(st)e naasten niet vergeten, zij verdienen ook gepaste zorg en aandacht.”

 ‘Den allee’

In gebouw K12 in UZ Gent worden veel oncologische patiënten behandeld en verzorgd (ambulant en tijdens opname). Zorgverleners (artsen, (onco-)verpleegkundigen, sociale dienst, psychologen,…) hebben daarbij ook aandacht voor de naasten van de patiënten en verliezen daarbij ook de jongste groep niet uit het oog.

"(Klein)kinderen van oncologische patiënten hebben veel baat bij een aangename omgeving met voldoende aangepast didactisch materiaal aangaande oncologische zorg. Hiervoor werd een nieuwe ruimte ingericht op 1K12: ‘Den Allee’. ‘Allee’ is een Gents woord voor overloop, verbindingsgang. Met dank aan onze sponsors hebben wij nu een aangename, kindvriendelijke en verbindende ruimte."

- Ann Lievrouw, Psycholoog,  Kankercentrum - UZ Gent