Onderzoek financieren: dé sleutelmissie van Stichting tegen Kanker!

Vrijdag, 24 juni 2022

 

We hoeven het je waarschijnlijk niet meer te vertellen, maar Stichting tegen Kanker zet zich keihard in voor de strijd tegen de ziekte. We informeren het brede publiek, voeren preventiecampagnes, maar onze belangrijkste missie is nog steeds de financiering van belangrijke onderzoeksprojecten. Dit met maar één doel voor ogen: kanker terugdringen. In 2022 kenden we twee nieuwe types financiering toe.Enerzijds om de aankoop van geavanceerde apparatuur mogelijk te maken voor Belgische onderzoeksteams in universitaire centra. Anderzijds om preventieonderzoek een boost te geven. Meer weten? Hierbij twee veelbelovende voorbeeldprojecten.

 

1. Financiering van hoogtechnologische apparatuur

Het financieren van wetenschappelijk onderzoek is al lang een prioriteit van Stichting tegen Kanker. Om nieuwe diagnose- en behandelmethoden te kunnen ontdekken, hebben onderzoeksteams echter nood aan ultramoderne apparatuur. De financiering hiervan is niet vanzelfsprekend. Daarom besloten we eind 2021 een uitzonderlijke projectoproep te lanceren voor de aankoop van dergelijk hoogtechnologisch materiaal. De doelstelling? Ervoor zorgen dat fundamenteel kankeronderzoek in België op wereldniveau in de eerste klasse kan blijven meespelen.

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: financiering van wetenschappelijk kankeronderzoek is een prioriteit. Het doel is uiteraard ervoor zorgen dat het leven het wint van kanker…

Meer weten?

2. Financiering van preventieonderzoek

Een van onze andere missies is de bevordering van preventie. Dit kan een gamechanger zijn in de strijd tegen kanker. De meest eenvoudig te behandelen kanker is immers nog steeds de kanker die men kan voorkomen. Daarom lanceerden we in 2021 een specifieke oproep voor de financiering van projecten gericht op preventieonderzoek. In een context waarin investeringen alleen maar lijken terug te lopen, zelfs in bepaalde essentiële medische domeinen, is deze beslissing eens zo relevant.

Ook hiervoor hebben we dus een projectoproep gelanceerd. Uit de 16  projecten ingediend in 2021, selecteerde de jury er dit jaar zeven, waaronder dat van professor Vincent Lorant: “Ons project heeft tot doel de implementatie en effectiviteit van een rookpreventiebeleid op scholen te verbeteren en zo roken bij adolescenten te voorkomen. Dit willen we bereiken door de normen binnen elke school te veranderen, een gezonde omgeving te bevorderen, alle belanghebbenden te betrekken en scholen de nodige tools aan te reiken. De financiële steun van Stichting tegen Kanker maakt het mogelijk om het werk voort te zetten dat het Institute of Health and Society op dit gebied al meer dan tien jaar verricht (tot nu toe met Europese middelen). De financiering van onderzoek op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering is ondermaats in België, vooral aan Franstalige kant. Deze steun is dan ook bijzonder welkom.”

Meer weten?

Het feit dat we vandaag veel meer kunnen investeren in wetenschappelijk onderzoek, hebben we te danken aan de buitengewone vrijgevigheid van de mensen die ons financieel steunen. Hun bijdrage is en blijft onmisbaar.

Wil jij ook kankeronderzoek steunen?