Open brief van 95 gezondheidsorganisaties aan Philip Morris Int.

sign_on_logos_open_letter_PMIdonderdag, 14 september 2017

95 organisaties van over de hele wereld publiceren vandaag een open brief aan Philip Morris International (PMI). Daarin vragen ze dat PMI onmiddellijk stopt met de productie, marketing en verkoop van sigaretten. Aanleiding hiervoor is een soortgelijk advies van het Danish Institute for Human Rights (DIHR), dat door PMI ingehuurd werd voor een evaluatie van de mensenrechten.  

Het DIHR kwam tot de conclusie dat PMI de globale normen van de mensenrechten niet kon naleven zolang het bedrijf tabaksproducten zou verkopen. 

Onderaan vindt u het Engelstalige persbericht en brief. 

Open brief

Beste mijnheer Calantzopoulos,

Ondergetekende organisaties, die instaan voor de wereldgezondheid, mensenrechten, consumentenbescherming, geneeskunde, enz., roepen u op om de productie, marketing en verkoop van sigaretten met onmiddellijke ingang te stoppen. Deze actie komt minimaal een halve eeuw te laat en tientallen miljoenen mensen zijn reeds onnodig overleden aan de gevolgen van tabaksgebruik.

In 1954 beloofde Philip Morris om “de activiteiten morgen te stoppen” indien duidelijk werd dat sigaretten schadelijk waren voor de gezondheid.1 Deze belofte wordt al decennialang herhaald. Dat gebeurde het laatst in 1997, toen de toenmalige CEO van Philip Morris de vraag “Wat zou u doen met deze fabrieken als wetenschappers konden bewijzen dat sigaretten kankerverwekkend waren?” beantwoordde met “ze onmiddellijk sluiten”.2 Uit interne documenten van Philip Morris zelf weten we echter dat de onderneming reeds in 1954 op de hoogte was van de schadelijke gevolgen van sigaretten. Het antwoord van mijnheer Bible in 1997 was toen al absurd in het licht van het overweldigende wetenschappelijke bewijs.

Sigaretten kunnen niet worden ‘herontwikkeld’ om ze aanvaardbaar te maken in de wereldwijde handel. Ze zijn inherent schadelijk. Er is geen veilig consumptieniveau en ze bieden geen noodzakelijk voordeel aan hun gebruikers.

Gezien het dodelijke effect van tabaksrook en het extreem verslavende karakter van nicotine schendt de marketing en verkoop van sigaretten tal van universeel aanvaarde mensenrechten, in het bijzonder het recht op leven en het recht op gezondheid.

Het Deense Instituut voor Mensenrechten, dat een vrijwillige samenwerking was aangegaan met PMI, beëindigde in mei 2017 zijn relaties met uw onderneming met de volgende verklaring: “Volgens de UNGP’s [United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights] moeten ondernemingen vermijden om negatieve gevolgen voor de mensenrechten te veroorzaken of ertoe bij te dragen. Waar dergelijke gevolgen zich voordoen, dienen ondernemingen de acties die deze gevolgen veroorzaken of ertoe bijdragen onmiddellijk stop te zetten. Tabak is uitermate schadelijk voor de menselijke gezondheid en het lijdt geen twijfel dat de productie en marketing van tabak onverenigbaar is met het recht op gezondheid. Voor de tabaksindustrie vereisen de UNGP’s [United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights] dus de stopzetting van de productie en marketing van tabak.3

Op de voorpagina van PMI’s eigen website staat een video van werknemers die “werken aan een rookvrije toekomst.4” Een van de basisredenen daarvoor is “dat de maatschappij van ons verwacht dat we verantwoord te werk gaan.5” Als u zelf van oordeel bent dat verantwoord ondernemen inhoudt dat u geen sigaretten meer verkoopt, wat drijft u er dan toe om ze toch te blijven verkopen? De enige mogelijke verklaring is dat u er nog steeds voordeel uit haalt. Die beslissing – een businessmodel voortzetten waarvan u hebt toegegeven dat het onverantwoordelijk is – is onaanvaardbaar. En blijven profiteren van een product dat een groot deel van zijn gebruikers doodt bij normaal gebruik is simpelweg schandelijk.

PMI, zijn aandeelhouders en u persoonlijk hebben zich verrijkt in de wetenschap dat u uw klanten doodt. U hebt de kans om het lot van miljoenen, misschien zelfs honderden miljoenen mensen te veranderen. Dus neem de juiste beslissing door de productie, marketing en verkoop van sigaretten onmiddellijk stop te zetten.

Getekend,

Klik hier voor het persbericht van de 95 organisaties (in het Engels).
Klik hier voor de open brief in het Engels.

 

1      Weissman, George, Philip Morris Inc. Facts versus fancy. 26 februari 1954. Bates Nr. 1002366389-1002366397.
2      Cerriden M. Tobacco exec stuns observers. Dallas Morning News. 22 augustus 1997. Bates Nr. 86329862-86329865. 
3      Deens Instituut voor Mensenrechten, Human Rights assessment in Philip Morris International, Web, 4 mei 2017. Gevonden op https://www.humanrights.dk/news/human-rights-assessment- philip-morris-international.
4      Philip Morris International, https://www.pmi.com.
5      Philip Morris International, https://www.pmi.com/who-we-are/designing-a-smoke-free- future.