Oproep tot integratie in Jaarindex Psychosociale Oncologie 2017

supportVrijdag, 7 juli 2017

Het ‘Cédric Hèle instituut (CHi)’, het Vlaamse instituut dat zich tot doel stelt de belangen van de psychosociale oncologie te behartigen, publiceerde in 2016 voor de eerste maal een ‘Jaarindex Psychosociale Oncologie’.

Deze gids bundelt op een overzichtelijke en transparante manier 48 Vlaamse onderzoeks- en praktijkprojecten van verschillende onderzoekers en zorgverleners werkzaam in de oncologie (online beschikbaar via deze link). Op die manier hoopt ze – in nauwe samenwerking met onderzoekers en hulpverleners – bij te dragen aan een verhoging van de kwaliteit en een constructieve verruiming van het aanbod van zorg voor kankerpatiënten en naasten

Ook dit jaar ambieert CHi zichtbaarheid te geven aan huidig onderzoek en lopende projecten in de psychosociale oncologie. Werkt u, als onderzoeker of projectmedewerker, momenteel aan een onderzoeks- en/of evidence-based zorgproject in de psychosociale oncologie of werd dit afgerond in 2017? Dan nodigen we u graag uit om dit bekend te maken via een abstract (i.e., een korte tekst waarin u uw project op een gestructureerde manier voorstelt).

Integratie van uw project in de Jaarindex Psychosociale Oncologie 2017 is een uitgelezen opportuniteit om deze bekend te maken aan het bredere werkveld.

Naast de Jaarindex, organiseert CHi nog een tweede manier om zichtbaarheid te geven aan lopende onderzoeks- en zorgprojecten, met name via het jaarlijks CHI-congres, waarop deelnemers tevens met elkaar in interactie kunnen treden. Andere professionelen of navorsers, kunnen die dag ruimschoots inspiratie en kennis opdoen uit alle gepresenteerde onderzoeken en projecten.

De vierde editie van dit Vlaams congres in de psychosociale oncologie vindt dit jaar plaats op maandag 11 december 2017. We nodigen iedereen uit die bezig is met onderzoek in de psychosociale oncologie om mee te werken aan deze congresdag door het indienen van een abstract

Op die manier kan u in aanmerking komen om een posterpresentatie te doen op het congres. Vanuit de abstracts zal eveneens een aantal onderzoekers gevraagd worden om – indien gewenst – hun onderzoek voor te stellen tijdens een korte voordracht en wordt tevens een prijs uitgereikt aan het meest verdienstelijke onderzoek in de psychosociale oncologie.

Op het CHi-event van 11 december zal de tweede jaarindex 2017 verspreid worden.

De deadline voor het indienen van een abstract voor de Jaarindex en/of het congres ligt op 30 september 2017.

Verspreid deze informatie gerust door naar geïnteresseerde collega-zorgverleners/ onderzoekers!