Organ saving treatment and improvement of quality of life Grants 2022

woensdag, 8 december 2021

Stichting tegen Kanker lanceert exceptionele oproep naar projecten die orgaanbesparende behandelingen onderzoeken en daarmee levenskwaliteit van mensen met kanker verhogen

In deze moeilijke tijden voor de volksgezondheid, neemt Stichting tegen Kanker meer dan ooit het voortouw bij kankerbestrijding. Als koploper bij de ondersteuning van wetenschappelijk kankeronderzoek maakt ze hiervoor nog meer financiële middelen vrij met een exceptionele oproep “Organ saving treatment and improvement of quality of life Grants 2022”  voor een totaalbudget van 5 miljoen euro.  

Hiermee wil Stichting tegen Kanker eenmalig klinische of translationele onderzoeksprojecten financieren in België op het gebied van orgaansparende behandelingen waardoor de levenskwaliteit van mensen met kanker verbetert. Met deze nationale grant moedigt ze verschillende universitaire instellingen aan om samen projecten in te dienen die het wetenschappelijk onderzoek kunnen versterken en versnellen.

“Stichting tegen Kanker beantwoordt met deze call aan twee van haar belangrijkste missies: de financiële ondersteuning van enerzijds wetenschappelijk onderzoeksprojecten en anderzijds projecten die de levenskwaliteit helpen verbeteren van mensen met kanker. Het is onze verantwoordelijkheid in deze moeilijke tijden om blijvend intelligent te investeren in wetenschappelijk onderzoek”, aldus Benoit Koerperich, Algemeen directeur Stichting tegen Kanker.

Orgaansparende behandeling en verbetering van de levenskwaliteit Grants 2022

De ingediende onderzoeksprojecten moeten een combinatie van behandelingen of technische verbeteringen bestuderen of voorstellen waarbij de getroffen (of omliggende) organen van kankerpatiënten minder geraakt worden en/of hun functie kunnen behouden. Het doel is de overlevingskansen gelijk te houden of te vergroten en de levenskwaliteit te verhogen.

“Wij vertellen onze patiënten zeer vaak dat wij alles doen om ervoor te zorgen dat ze zo lang en zo goed mogelijk kunnen leven. Deze oproep kadert dan ook in een heel belangrijke missie van Stichting tegen Kanker, namelijk focus op wetenschappelijk onderzoek en patiëntgerichte strategieën. Gezien we, gelukkig maar, meer en meer langdurige overlevers van kanker hebben, is het heel belangrijk om ook de impact van een kankerbehandeling proberen te beperken, door bv. de functie van de verschillende organen zo goed mogelijk te behouden.”

- Eric Van Cutsem, hoofd Digestieve Oncologie Leuven en voorzitter Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker stelt multicentrische samenwerking als voorwaarde en moedigt nationale samenwerkingen over de taalgrenzen heen aan.  2 tot maximum 3 teams mogen samen een voorstel indienen. Het moet gaan om projecten op het gebied van klinisch kankeronderzoek in Belgische universitaire ziekenhuizen of instellingen zonder rechtstreekse commerciële doeleinden én met minimaal 1 en maximaal 2 medeaanvragers van andere Belgische universitaire ziekenhuizen of instellingen.

Het aangevraagde budget mag niet meer bedragen dan 200.000 euro (incl. BTW) per jaar en per hoofd- of medeaanvrager, voor een totale duur van minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar (d.w.z. maximaal 1,8 miljoen euro per project).