Patricia Lanssiers, nieuwe Algemene Directrice van Stichting tegen Kanker

Patricia LanssiersDinsdag, 6 september 2022

 

Professoren Eric Van Cutsem en Pierre Coulie, co-voorzitters van de Raad van Bestuur, zijn verheugd de komst van Patricia Lanssiers aan te kondigen als nieuwe Algemene Directrice van Stichting tegen Kanker. Zij neemt vanaf 7 november de fakkel over van Benoit Koerperich.

Patricia Lanssiers behaalde aan de Université Libre de Bruxelles het diploma van Master in de Farmaceutische Wetenschappen en een Corporate Governance certificaat aan het INSEAD. De rode draad doorheen haar carrière is haar passie voor gezondheidszorg en meer bepaald voor het welzijn van de patiënt.


Gedurende ruim 35 jaar heeft ze bij verschillende innoverende farmaceutische bedrijven een reeks nationale en internationale leidinggevende functies vervuld, o.a. als ondervoorzitter bij pharma.be. De Vrije Universiteit Brussel verleende Patricia Lanssiers de titel van University Medical Campus fellow. Ze bekleedt niet-uitvoerende mandaten bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde en bij United Fund for Belgium. Ze is perfect tweetalig. Sinds januari 2019 staat zij aan het hoofd van GIBBIS, de federatie van de actoren van de sector van de openbare en de private social profit gezondheidsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

"Ik lever graag een toegevoegde waarde aan organisaties die een impact hebben op de samenleving op het gebied van gezondheid, innovatie en zorg. Aan de slag gaan als Algemeen Directrice bij Stichting tegen Kanker, brengt alle stukjes van die puzzel in één positie samen. Kanker raakt ons allemaal op de een of andere manier. Ikzelf verloor mijn moeder aan alvleesklierkanker. Ik kijk er enorm naar uit om met de teams van Stichting tegen Kanker en met het talent van elk van hen te werken om hoop in overwinning om te zetten en deze ziekte terug te dringen.”

Patricia Lanssiers 

Patricia Lanssiers vervangt Benoit Koerperich die Stichting tegen Kanker in juni verliet. Stichting tegen Kanker dankt hem voor al het werk dat hij heeft verricht tijdens een bijzonder moeilijke periode die werd gekenmerkt door de coronapandemie. 

“Namens de Raad van Bestuur en alle medewerkers van Stichting tegen Kanker zijn we bijzonder verheugd Patricia Lanssiers te kunnen verwelkomen. Samen zullen we haar bij staan bij alle uitdagingen van de organisatie en wensen we haar veel succes bij de realisatie van de toekomstperspectieven van Stichting tegen Kanker.” 
Eric Van Cutsem en Pierre Coulie, co-voorzitters van Stichting tegen Kanker