Pleidooi voor het duolegaat, helpt u ons?

Vrijdag, 6 december 2019

Beste lezer,

Er wordt wel eens beweerd dat de Vlaming geen gulle schenker is. Dat klopt niet. Vlamingen schenken miljoenen aan wetenschappelijk onderzoek, cultuur en talrijke andere goede doelen. 

Vlamingen geven graag en gul als zij zich verbonden voelen met anderen.

Dat verklaart ook het succes van het duolegaat: vele Vlamingen nemen graag een goed doel op in hun testament, maar willen tegelijk ook iets geven aan een goede vriend, een buur, een nichtje. 

In de strijd tegen kanker, meer bepaald voor de financiering van het kankeronderzoek, is er veel geld nodig. De generositeit van de Vlaming via zijn testament maakt dit mogelijk.

Een eventuele afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen zal een negatieve impact hebben op het aantal mensen dat een legaat nalaat aan Stichting tegen Kanker, en dus ook in de vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek.

We begrijpen dan ook niet waarom de Vlaamse regering haar pijlen net op het duolegaat heeft gericht. Iedereen wint immers: de erflater hoeft geen vriendschapsbanden te breken, de erfgenamen houden meer over, het goede doel krijgt werkingsmiddelen, en er blijft nog altijd een groot stuk beschikbaar om de begroting in evenwicht te houden.

Wordt het duolegaat, zoals de Vlaamse regering beweert, vaak als fiscale constructie misbruikt? Het gebeurt, maar in onze ervaring zelden. 

De afschaffing van het duolegaat betekent de doodsteek voor vele innovatieve wetenschappelijke onderzoeken. 

Wie via zijn legaat het kankeronderzoek wil steunen én aan zijn vriend wil schenken, wordt helemaal in de kou gezet. Is dat het warme en sociale Vlaanderen waar deze regering naartoe wil? Dat geloven wij niet. 

We hopen dan ook in de loop van december Vlaams minister van Financiën en Begroting Mathias Diependaele op andere gedachten te brengen. Samen met andere goede doelen, universiteiten, ziekenhuizen enz. werken we aan een dossier om te tonen hoe belangrijk het filantropisch duolegaat is.

We hopen op uw steun. U kunt ons helpen:

  • Door op deze link te klikken: Ik wens dat het duolegaat behouden blijft! En op verzenden te klikken. Uw mail wordt toegevoegd aan het dossier dat we voorbereiden.
  • Kent u een politicus die dicht staat bij de Vlaamse regering of het Vlaams parlement, maak dan aan die persoon uw steun voor het duolegaat kenbaar. Alles helpt!

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groeten,

Greta Van Der Gracht

gvandergracht@stichtingtegenkanker.be

Coördinator Legaten