Reactie Stichting tegen Kanker op prijsdaling sigaretten

prijs_sigaretVrijdag, 4 augustus 2017

Minder kankers en betaalbare behandelingen enkel mogelijk met hogere accijnzen en neutrale pakjes

Stichting tegen Kanker reageert op marktleider in sigaretten die goedkopere varianten van 6 EUR (in plaats van 6,5 EUR) lanceert.

Brussel, 3 augustus 2017 – Stichting tegen Kanker vraagt de beleidsmakers om als kernstrategieën voor kankerpreventie een verdere verhoging door te voeren bij de specifieke accijnzen op sigaretten en roltabak; en om onmiddellijk werk te maken van neutrale sigarettenpakjes. Elk jaar krijgen ontelbaar veel mensen kanker, en roken is een belangrijke risicofactor voor verschillende types van deze ziekte. Globaal genomen is 30 % van het aantal sterfgevallen door kanker en 20% van het aantal nieuwe gevallen van kanker gerelateerd aan roken. Behandelingen van kanker riskeren onbetaalbaar te worden als we het aantal rokers niet sneller kunnen terugdringen.

Behandelingen voor kanker betaalbaar houden

Er is veel geld nodig voor kankerbehandelingen, zeker met het oog op de vergrijzing van de bevolking en met het oog op nieuwe vormen van behandeling. Iedereen wil toch dat zieke kankerpatiënten toegang kunnen krijgen tot de best mogelijke behandelingen. Om de zorg voor kankerpatiënten betaalbaar te kunnen houden, is het zeer belangrijk om kanker, waar mogelijk, te voorkomen. Tabak veroorzaakt een aantal kankers die vermeden kunnen worden, en er zijn manieren waarvan bewezen is dat zij het tabaksverbruik helpen verminderen.

Duurdere tabaksproducten nodig om het roken te doen dalen

Als tabak duurder wordt, dan zal de jeugd minder snel beginnen te roken, en zullen rokers minder gaan roken of zelfs stoppen. Tabak duurder maken is vooral belangrijk voor de kwetsbaarsten van onze maatschappij, die al meer geneigd zijn om te gaan roken. Zij zijn ook degenen die pas op zoek zullen gaan naar een diagnose en een behandeling als het al te laat is, en dat is een potentieel dodelijke combinatie. Het is bewezen dat hoge tabaksprijzen het meest effectief en kostenefficiënt zijn om het gebruik van tabak, en op termijn dus ook het aantal tabakgerelateerde kankers, te verminderen.

Meer grip op de prijs van tabaksproducten

Met het verhogen van de juiste accijnzen, namelijk de specifieke accijnzen, dit zijn vaste bedragen per hoeveelheid of per gewicht, kan een overheid meer grip hebben op de prijs 
België doet het zeer slecht bij zijn taxatiebeleid op tabaksproducten. Idealiter heb je een verhouding van hoge specifieke accijnzen en weinig ad valorem accijnzen. De specifieke accijnzen zijn gebaseerd op de hoeveelheid of het gewicht. De ad valorem accijnzen zijn gebaseerd op de verkoopsprijs. In vele EU landen wordt die aanbevolen verhouding van veel specifieke en weinig ad valorem accijnzen goed gerespecteerd. België doet het daarentegen zeer slecht: het grootste deel van onze accijnzen op tabak zijn ad valorem accijnzen. Dit laat te veel speelruimte aan tabaksbedrijven om de prijs te verlagen, wat nu blijkbaar gebeurt door de marktleider van de sigarettenverkoop. Een prijsdaling druist in tegen alle maatregelen om het roken verder in te dijken

Stichting tegen Kanker vraagt nieuwe politiek op accijnzen. 

In het verlengde van zijn engagement om de kankerpreventie in België te bevorderen, roept Stichting tegen Kanker de regering op om de specifieke accijnzen op tabak en roltabak te verhogen.  Sigarettenpakjes die terug goedkoper worden, steken immers spaken in de wielen van de ministers, bevoegd voor de Volksgezondheid en van de vele organisaties die zich dag in dag uit inzetten in de strijd tegen het roken. Wij verwachten daarom nu meteen actie van minister Van Overtveldt.

De nood om neutrale pakjes snel in te voeren

We zien alsmaar meer soorten sigarettenpakjes in de winkelrekken. Het aanbod wordt steeds diverser met meer varianten. De pakjes van 20 stuks die nu door de marktleider aan 6 EUR verkocht worden, zijn een fijnere variant van bestaande pakjes. Op de voorkant van de verpakking valt de vermelding van 6 EUR sterk op. De focus van de nieuwe pakjes ligt op de goedkopere prijs van 6 EUR, wat onmogelijk zou zijn met neutrale pakjes. Indien onze overheid de neutrale verpakkingen zou verplichten, zoals reeds gebeurt in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk, dan valt heel de marketingstrategie op basis van goedkopere prijzen in duigen. Wij verwachten daarom nu meteen actie van minister De Block richting neutrale sigarettenpakjes.