Reactie van Stichting tegen Kanker op het verband tussen rood vlees en bewerkt vlees en het risico op kanker | Stichting tegen Kanker

Reactie van Stichting tegen Kanker op het verband tussen rood vlees en bewerkt vlees en het risico op kanker

Dinsdag, 8 oktober 2019

De WHO en het IARC bevelen al jaren aan om de consumptie van rood vlees en bewerkt vlees te beperken. Voor Stichting tegen Kanker wordt deze aanbeveling gerechtvaardigd door het verhoogde risico op dikke darmkanker bij mensen die rood vlees en bewerkt vlees (vlees dat bijvoorbeeld gerookt, gezouten of gedroogd werd zoals salami of ham, en vers bewerkt vlees waaraan zout of additieven (zoals nitriet en fosfaten) zijn toegevoegd zoals spek) eten. Maar een recent artikel in Annals of Internal Medicin, een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift, betwist deze aanbevelingen en concludeert dat we zoveel rood en bewerkt vlees mogen eten als we willen. De belangrijkste kritiek van de auteurs van dit artikel met betrekking tot de huidige aanbevelingen is dat ze gebaseerd zijn op bewijs dat als "zwak" wordt omschreven. Dezelfde auteurs wijzen er echter op dat hun eigen conclusies, dat we geen reden zouden hebben om iets aan onze consumptiegewoonten te veranderen, ook gebaseerd zijn op "zwak" bewijs. Zal de Stichting haar aanbevelingen in dit verband herzien?

Het verband tussen de consumptie van rood en bewerkt vlees en het risico dikke darmkanker is duidelijk aangetoond. Waarom leidt het artikel onder deze omstandigheden tot tegenstrijdige conclusies? Simpelweg omdat de vraag daar ten onrechte is gesteld! De auteurs probeerden een verband te leggen tussen de consumptie van rood vlees en bewerkt vlees enerzijds en het risico op kanker in het algemeen, alle soorten kanker samen, anderzijds. Onder deze omstandigheden is het effect van vleesconsumptie op het risico op dikke darmkanker "verdund" door alle andere soorten kanker die ook in rekening worden genomen. Laten we een voorbeeld nemen in een heel ander domein: het beoefenen van een gewelddadige sport verhoogt het risico op breuken. Maar als u dit risico niet alleen onder atleten, maar ook onder alle mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor een breuk bestudeert, zal u zeer waarschijnlijk het oorzakelijk verband met de uitoefening van deze sport niet zien. Deze risicofactor is immers "verdund" tussen alle andere mogelijke oorzaken van breuken.

Het verband tussen rood vlees, bewerkt vlees en het risico op kanker is precies hetzelfde. Als u de vraag stelt "zouden alle kankers minder vaak voorkomen als we minder rood en bewerkt vlees aten" is het antwoord nee. Aan de andere kant, als de aandacht wordt gericht op dikke darmkanker, is het antwoord duidelijk ja: het eten van bewerkt vlees verhoogt het risico op darmkanker, en rood vlees ook, als het in grote mate wordt geconsumeerd.

Stichting tegen Kanker houdt zich dan ook aan de aanbevelingen van het World Cancer Research Fund. Deze aanbevelingen zijn duidelijk: om het risico op darmkanker te verminderen, is het raadzaam om de consumptie van rood vlees te beperken tot een maximum van 350-500 g per week en om zeer weinig of geen bewerkt vlees te eten.

Voor Stichting tegen Kanker wordt deze aanbeveling gerechtvaardigd door het preventieve effect op dikke darmkanker. Deze kanker behoort trouwens tot de meest voorkomende vormen van kanker in onze bevolking, zowel bij vrouwen als bij mannen. Daarnaast zijn er ook andere goede redenen om onze vleesconsumptie te verminderen (waaronder de milieu-impact van de veehouderij op de klimaatverandering). Maar dit zijn zaken die buiten het bevoegdheidsgebied van de Stichting vallen en die we overlaten aan de direct betrokken organisaties.

Meer informatie over rood vlees vind je hier