Resultaten van de Grants 2016

Grants 2016Vrijdag, 23 december 2016

Fundamenteel, translationeel en klinisch* onderzoek zijn samen de motor van vooruitgang in de strijd tegen kanker. Daarom is de financiering van kankeronderzoek een topprioriteit van de Stichting en lanceren we, onder andere, alle pare jaren een wetenschappelijke projectoproep.

Grants 2016: een recordbedrag

Voor de Grants van 2016 heeft de raad van bestuur een som van 20 miljoen euro vrijgemaakt. Bovendien hernieuwde de Etex Group haar discretionaire steun, waardoor de Stichting in alle vrijheid 1,5 miljoen euro extra ter beschikking kan stellen voor onderzoek naar asbestgerelateerde kankers. Dit brengt de totale enveloppe voor de geselecteerde projecten in 2016 op 21,5 miljoen euro. Een nieuw recordbedrag en dit dankzij de onophoudelijke vrijgevigheid van onze partners en donateurs. 

Evolutie van de bedragen van de Grants

Proficiat aan de laureaten van de wetenschappelijke projectoproep (Grants) 2016!

Na een selectie van de wetenschappelijke raden, is uiteindelijk € 21 608 623 verdeeld onder de 74 meest beloftevolle teams om onderzoek tegen kanker te bevorderen.

Resultaten Grants 2016

Ontdek al de laureaten hier

*Fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek : definitie
  • Fundamenteel onderzoek is bedoeld om de biologische mechanismen te ontcijferen die aan de oorsprong liggen van een kankerproces en ligt dus aan de basis van vooruitgang in de strijd tegen kanker op lange termijn.
  • Klinisch onderzoek is bedoeld om de effectiviteit van methoden ter preventie, opsporing, diagnose en behandeling van kanker te verbeteren, alsook de levenskwaliteit van de patiënt. De resultaten van dit type onderzoek zijn merkbaar op korte tot middellange termijn.
  • Het translationeel onderzoek tot slot legt de schakel tussen beide. Het maakt dat men fundamentele ontdekkingen sneller kan vertalen in praktische toepassingen ten voordele van de patiënt, maar ook dat men nieuwe fundamentele vragen kan formuleren na klinische vaststellingen.