Rookenquête 2017: groter draagvlak anti-tabaksmaatregelen, meer e-sigaret, aantal rokers stabiel

Maandag, 16 oktober 2017

17 oktober 2017 – De Belgen willen anti-tabaksmaatregelen om het aantal rokers te verminderen. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Stichting tegen Kanker. Meer dan 9 op de 10 ondervraagden vindt dat het roken in auto’s met minderjarigen moet verboden worden en dubbel zoveel Belgen zijn voor neutrale pakjes dan tegen (55% tegenover 27%). Allemaal duidelijke signalen voor onze beleidsmakers om harder in te zetten op tabakspreventie. In ons land roken nog steeds 1 op 5 mensen (20%). Het gebruik van de e-sigaret stijgt: van 10% in 2015 naar 14% in 2017.

BIJLAGES TE DOWNLOADEN:

-    Volledige resultaten “Rookgedrag in België 2017” (PDF)

Steun voor anti-tabaksmaatregelen is enorm groot

  • 93% van de Belgen wenst een rookverbod in auto’s met minderjarigen. Zelfs onder de rokers is deze maatregel populair (88%). Ook rokers willen hun kinderen beschermen tegen passief roken. En 74% van de rokers zou het erg vinden als hun kinderen zouden roken
  • 82% van de bevolking vindt dat de overheden terughoudend en transparant moeten zijn inzake hun contacten met de tabaksindustrie
  • 75% vindt dat alle tabaksreclame op de verkoopplaats verboden zou moeten worden, wat een stijging is tegenover 2015 (71%)
  • 55% is voorstander van neutrale sigarettenpakjes (zonder logo’s of aantrekkelijke kleuren), wat dubbel zoveel is als er tegenstanders zijn (27%)

Experimenteren met de elektronische sigaret

14% van de Belgen heeft al ooit een elektronische sigaret gebruikt. In 2015 was dat nog maar 10%.
34% van de gebruikers verklaart dat ze de elektronische sigaret gebruiken om te stoppen met roken. Bijna twee derde van de gebruikers combineert de elektronische sigaret met andere tabaksproducten, hoewel dit weinig gezondheidswinst oplevert. Van alle respondenten denkt 53% verkeerdelijk dat elektronische sigaretten even schadelijk of nog schadelijker zijn dan sigaretten.

Maar geen daling van het aantal rokers

Ten opzichte van 2015 blijft het aantal rokers stabiel: 20% van de ondervraagden rookt, waarvan 17% dagelijks. Het aantal rokers ligt hoger in Brussel (25%) dan in Wallonië (22%) en Vlaanderen (17%). Mannen roken meer dan vrouwen (24% tegenover 15%). 
Rookwaren worden meer aangekocht in dagbladwinkels (29%) dan in grootwarenhuizen (18%), behalve in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar. 15% van de rokers, vooral jongeren (18-24 jaar) en jongvolwassenen (25-34 jaar) bevoorraden zich in nachtwinkels. Bijna 1 op de 4 rokers (24%) geeft aan tabaksreclame te hebben gezien in de afgelopen 3 maanden, waarvan de helft in de dagbladwinkels. In 2015 had slechts 1 op 5 rokers (20%) tabaksreclame gezien.

Oproep aan de overheden

De rookenquête van Stichting tegen Kanker toont duidelijk aan dat de bevolking gewonnen is voor meer maatregelen tegen het roken. Nochtans blijven een aantal grote doorbraken uit. Zo hebben we in België geen neutrale pakjes zonder logo’s zoals in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland reeds het geval is. Stichting tegen Kanker vraagt minister De Block om daar snel werk van te maken. 
Het rookverbod in auto’s met kinderen, ligt ter bespreking in het parlement. Waar wachten onze volksvertegenwoordigers op om dit goed te keuren? Met de nieuwe cijfers van Stichting tegen Kanker over het enorme draagvlak bij de bevolking, kan men toch niet langer talmen.

BIJLAGES TE DOWNLOADEN:

-    Volledige resultaten “Rookgedrag in België 2017” (PDF)