ROZE OKTOBER 8 op 9 vrouwen krijgen geen borstkanker in België. Wat met nummer 9?

Roze oktoberdonderdag, 1 oktober 2020

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. In België behoort 1 op de 9 vrouwen tot de gemiddeld 11.000 mensen die jaarlijks borstkanker krijgen. De ziekte ontwikkelt zich meestal voor de leeftijd van 75 jaar. De kans op overleving is 90,5% binnen 5 jaar na de diagnose.

 

Een bemoedigend cijfer maar toch blijft borstkanker bij vrouwen een groot gezondheidsprobleem waar elk jaar 2245 vrouwen aan overlijden.

 

Een van de doelstellingen bij Stichting tegen Kanker is dit cijfer te verlagen door de financiering van wetenschappelijk onderzoek, sensibilisering en preventie en steun aan projecten die de levenskwaliteit van patiënten verbeteren.

 

Dankzij haar kennis en expertise kan Stichting tegen Kanker ook een aantal voorbeelden van « fake news » over borstkanker de wereld uit helpen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

 

Op dit moment financiert Stichting tegen Kanker 11 onderzoeksprojecten gericht op borstkanker, met bedragen die variëren van € 200.000 tot € 400.000 per project.

 

Het project van Prof. Liv Veldeman uit UZ Gent is er een belangrijk voorbeeld van. Dankzij de financiering heeft het onderzoeksteam een techniek ontwikkeld waarbij de patiënt in buikligpositie wordt bestraald tijdens radiotherapie. Deze innovatieve techniek maakt een zeer effectieve bestraling van de tumor en lymfeklieren mogelijk met behoud van de omliggende weefsels.

 

Ook het project van Prof. Vincent Bours uit CMG CHU Luik is baanbrekend. Professor Bours en zijn team bestuderen twee types biomerkers (biologische stoffen waarvan de concentratie in het bloed of in een tumor waardevolle informatie kan opleveren over de kanker van een patiënt) van borstkanker. Enerzijds willen ze identificeren welke patiëntes geen baat hebben bij chemotherapie en anderzijds willen ze accurate informatie over de respons op chemotherapie voor een operatie. Deze aanpak maakt het mogelijk om voor elke patiënt de beste chemotherapie te kiezen, maar ook om onnodige behandelingen te vermijden en zo de levenskwaliteit te verhogen.

 

Risicofactoren en preventie door een gezonde levensstijl en screening

 

Een aantal genetische factoren verhogen het risico op borst- en eierstokkanker en moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden. Er bestaan ook factoren waar men niets aan kan doen zoals antecedenten in de familie of de leeftijd waarop de puberteit of menopauze is gestart. Sommige risicofactoren hangen ook af van levensgebeurtenissen zoals het aantal zwangerschappen en de leeftijd waarop kinderen worden gebaard.

 

Er zijn echter ook een aantal risicofactoren waar iedereen zelf kan aan werken: Overgewicht, obesitas, alcoholgebruik (meer dan één glas per dag), roken en nachtwerk verhogen het risico, terwijl borstvoeding, regelmatige lichaamsbeweging en een evenwichtig dieet het risico verminderen.

 

"Momenteel volgt slechts 21% van de Belgen de aanbevelingen van de WHO m.b.t. lichaamsbeweging. Het is zo dat beweging tussen 21% en 27% van de borstkankers kan voorkomen. Wetenschappelijk is bewezen dat een sedentaire levensstijl, net zoals obesitas en overgewicht, belangrijke risicofactoren zijn", aldus Frédérique Bernard, Program Lead Physical Activities bij Stichting tegen Kanker.

 

Hormonale substitutietherapie tijdens de menopauze en de vermeende negatieve effecten worden momenteel onderzocht en afgewogen tegen de gunstige effecten.

 

In alle gevallen verhoogt een vroegtijdige diagnose de kans op herstel en vermindert het de noodzaak tot behandeling. Screening via screeningprogramma’s of individuele screening  maken een diagnose voordat symptomen optreden mogelijk.

 

Deze screening zal de komende jaren evolueren naar een gepersonaliseerde aanpak op basis van het risicoprofiel van elke vrouw. Dat is het doel van de internationale MyPeBS-studie, die financieel gesteund wordt door Stichting tegen Kanker voor Belgische patiëntes.

 

Teveel « fake news » over borstkanker!
 

Stichting tegen Kanker roept op tot voorzichtigheid bij bericjhten die de ronde doen over borstkanker. Ze leiden alleen maar tot ongegronde angst. zo zou het gebruik van deodorant en het dragen van een beha leiden tot een verhoogd risico op borstkanker. Om orde op zaken te stellen heeft Stichting tegen Kanker een feiten/fabels rubriek opgesteld op haar website.

Hoe zit het met de mannen?
 

Mannen worden niet gespaard, maar borstkanker bij mannen is toch eerder zeldzaam. In 2018 waren er 104 gevallen in België. Dit vertegenwoordigt ± 1% van alle borstkankers in het land. De gemiddelde leeftijd van een man met borstkanker ligt tussen de 60 en 65 jaar, wat gemiddeld 5 jaar later is dan bij vrouwen.

 

Mannen hebben echter nog steeds geen recht op terugbetaling van bepaalde behandelingen in tegenstelling tot vrouwen. Stichting tegen Kanker pleit samen met andere partners voor toegang tot de beste zorg voor iedereen zonder discriminatie.

Evolutie en toekomstperspectief


Stichting tegen Kanker wil een positieve en hoopvolle boodschap overbrengen gebaseerd op wetenschappelijke en medische vooruitgang.

 

Ze nodigt alle vrouwen (9 van de 9 vrouwen) uit om goed voor hun gezondheid te zorgen door een gezonde levensstijl aan te nemen die hen ook bij de meeste chronische ziekten ten goede komt. Ze roept ook op om aandacht te hebben voor hun lichaam en de waarschuwingssignalen. Deelnemen aan systematische screening vanaf de leeftijd van 50 jaar, of eerder als er sprake is van genetische factoren, is een must.

 

Voor nummer 9, de vrouw met de borstkankerdiagnose, is het belangrijk om de positieve evolutie van de overlevingskansen binnen 5 jaar te onthouden. Die bedraagt nu meer dan 90% dankzij vroegtijdige diagnose, nieuwe therapieën die onderzoekers ontwikkelen (en die continu worden ondersteund) en de kwaliteit van de zorg die door onze medische teams in België wordt geboden.

 

Het is goed om aandacht voor signalen te hebben, maar niet om angst te laten regeren.