Scientific grants

Dinsdag, 24 januari 2023

 

In 2023 financiert Stichting tegen Kanker 57 onderzoeksprojecten voor een totaalbedrag van bijna 26 miljoen Euro

Wetenschappelijk onderzoek is en blijft de motor van vooruitgang in de strijd tegen kanker. Daarom lanceert Stichting tegen Kanker elke twee jaar een oproep voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten. In 2022 konden we hiervoor dankzij giften en legaten een budget van bijna 26 miljoen euro voor uittrekken. Dit jaar zijn 57 veelbelovende projecten van verschillende universiteiten en universitaire ziekenhuisinstellingen in het hele land geselecteerd door onafhankelijke wetenschappelijke raden. Hierbij stelden we ook ditmaal vast dat in ons land toponderzoek gebeurt en dat de gelden daarom goed besteed zijn.

Onderzoek financieren om kanker terug te dringen

Financiering van wetenschappelijk onderzoek is de belangrijkste missie van Stichting tegen Kanker. Alleen via onderzoek kunnen genezingskansen vergroten en de levenskwaliteit van patiënten verbeterd worden. Stichting tegen Kanker is de enige kankerbestrijdende organisatie in België die het fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek steunt, in zowel het Nederlandstalig als het Franstalig landsgedeelte. Bovendien trachten we samenwerking tussen de verschillende academische onderzoekscentra te stimuleren. Maar er is nog veel te doen... Want kanker komt steeds vaker voor. En ondanks een verhoogde kans op genezing dankzij voortgezet kankeronderzoek, sterven nog steeds te veel mensen aan de ziekte.

Grote dank aan onze donateurs

Het is enkel dankzij de vrijgevigheid van donateurs en partners dat Stichting tegen Kanker kan bijdragen tot de financiering van kankeronderzoek. De bijna 26 miljoen euro die dit jaar zijn toegekend, zijn uitsluitend afkomstig van giften en legaten.

"Het is dankzij deze vrijgevigheid dat we de levenskwaliteit van patiënten kunnen blijven verbeteren en kanker kunnen terugdringen, om uiteindelijk hoop om te zetten in overwinning", aldus Patricia Lanssiers, Algemeen Directeur van Stichting tegen Kanker.

Innovatieve en gedurfde projecten

Hoe meer onderzoek over de ontwikkeling van kanker, hoe meer de complexiteit van de ziekte wordt blootgelegd. Om nog meer kennis te verwerven en die kennis om te zetten in steeds effectievere behandelingen, financiert Stichting tegen Kanker innovatieve en gedurfde projecten in fundamenteel, translationeeel en klinisch onderzoek.

In fundamenteel onderzoek werden 34 projecten geselecteerd gericht op een beter begrip van kankerontwikkeling.

Een voorbeeld van een geselecteerd fundamenteel onderzoeksproject is de studie van professor Sarah-Maria Fendt (KU Leuven). Haar team onderzoekt de rol van obesitas en leeftijd bij borstkankeruitzaaiingen.

Project: Lipid metabolism in obesity and aging-induced cancer metastasis

“Metastasering is de hoofdoorzaak van sterfte bij kankerpatiënten. Daarbij zijn obesitas en ouderdom belangrijke indicatoren voor een slechte prognose. Dankzij de financiering van de Stichting tegen Kanker hebben wij de opportuniteit om te onderzoeken hoe obesitas en veroudering bijdragen tot metastasering en om nieuwe doelwitten voor therapieën te identificeren. Wij hopen om met dit onderzoek op lange termijn bij te dragen tot de generatie van therapieën tegen metastasen, op maat gemaakt voor obese en oudere kankerpatiënten.”

Professor Sarah-Maria Fendt - KU Leuven

Een tweede geselecteerd fundamenteel onderzoeksproject wordt geleid door Professor Corbet Cyril,  UCLouvain

Project: towards metabolic targeting of the minimal residual disease in head and neck cancers

"Een belangrijke beperking van de huidige behandelingen voor hoofd-halskanker is het frequent optreden van secundaire resistentie die leidt tot klinisch herval. Dankzij de financiering van Stichting tegen Kanker kunnen wij beter begrijpen hoe bepaalde kankercellen bij patiënten op lange termijn kunnen blijven bestaan, ondanks de behandeling. Dit onderzoek zal helpen de metabole "zwakheden" van deze cellen te identificeren en nieuwe therapeutische strategieën te ontwikkelen om de respons op de huidige behandelingen te verlengen en herval bij deze patiënten te voorkomen.”

Professor Cyril Corbet - UCLouvain

In translationeel en klinisch onderzoek werden 23 projecten geselecteerd  gericht op het verbeteren van diagnose en behandelingen.

Een van de geselecteerde translationeel/klinische onderzoeksprojecten is dat van Professor Sven Saussez (Université de Mons) en medeaanvrager Dr Laurine Verset -  (Institut Jules Bordet).

Project : Development of a targeted theranostic platform combining magnetic nanoparticles and radiotherapy for head and neck cancer treatment.

"KNO-kanker (d.w.z. van de mondholte, de larynx en de pharynx) is een lokaal agressieve vorm van kanker die momenteel wordt behandeld door een combinatie van behandelingen, namelijk chirurgie en radiochemotherapie voor de vergevorderde stadia. Deze behandelingen hebben belangrijke en definitieve gevolgen voor het slikken en de stem. In dit verband willen wij de tumorcellen beter aanpakken en zo de bijwerkingen verminderen, door kleine moleculen: nanodeeltjes te combineren met radiotherapie. Dankzij de onmisbare financiële steun van Stichting tegen Kanker kunnen wij dit geavanceerde onderzoek uitvoeren, dat zal bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe therapeutische instrumenten voor KNO-kankerpatiënten.”

Prof. Sven Saussez

Een tweede van de geselecteerde translationeel/klinische onderzoeksprojecten wordt geleid door Professor Wim Ceelen, UGent en werd ingediend met medeaanvrager Professor Jo Van Ginderachter, (VUB).

Project : Engineering the tumor immune microenvironment in colorectal peritoneal metastases by locoregional delivery of toll like receptor agonists

“Buikvlieskanker (peritoneale metastasen) is een moeilijk behandelbare vorm van uitzaaiing van darmkanker, die bovendien belangrijke symptomen veroorzaakt zoals vochtopstapeling in de buik en darmverstopping. Er is daarom dringend nood aan betere behandeling van buikvlieskanker. De steun van de Stichting tegen Kanker laat ons toe, volop in te zetten op een mogelijke nieuwe behandeling van buikvlieskanker. Het doel is daarbij, om het eigen afweersysteem van de buikholte te stimuleren, en tegelijk immuuntherapie toe te dienen. Indien succesvol, zal dit project leiden tot een belangrijke vooruitgang in de behandeling van patiënten met darmkanker die is uitgezaaid naar het buikvlies.”

Professor Wim Ceelen - UGent

Selectie door een onafhankelijke jury

Stichting tegen Kanker omringt zich met erkende professionals en experten om de onafhankelijke selectie van de projecten te garanderen. Voor de selectie van projecten  in het kader van kankeronderzoek gebeurt dit door twee onafhankelijke wetenschappelijke raden enerzijds voor het fundameteel onderzoek en anderzijds voor het translationeel & klinisch onderzoek.  Deze zijn samengesteld uit Belgische professoren  die werden bijgestaan door internationale experten.

 Stichting tegen Kanker is blij dat teams van internationaal gerenommeerde onderzoekers uit het hele land zijn geselecteerd bij vooraanstaande universiteiten en ziekenhuizen.