SOCIAL GRANTS

HipofitVrijdag, 7 mei 2021

 

In 2021 lanceert Stichting tegen Kanker een dubbele oproep voor sociale projecten voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro

 

Vandaag 6 mei 2021 lanceert Stichting tegen Kanker niet één maar twee Social Grants - oproepen die het psychosociaal welzijn en de levenskwaliteit van kankerpatiënten en/of naasten bevorderen.

 

Enerzijds is er een thematische projectoproep waar Stichting tegen Kanker focust op een bepaald thema voor een bedrag van 500.000 euro. Dit jaar is dit ‘palliatieve zorg’. Anderzijds is er een ‘open projectoproep’ voor projecten die het psychosociaal welzijn van de patiënt in de breedste zin van het woord bevorderen voor een bedrag van 500.000 euro.

 

Stichting tegen Kanker zet zich al jarenlang in om de levenskwaliteit van patiënten en hun families te verbeteren. De Social Grants, die in 2013 van start zijn gegaan, worden om de twee jaar herhaald (in de oneven jaren), afgewisseld met de Scientific Grants. 2021 wordt op die manier de vijfde editie van deze oproep voor sociale projecten.

 

Projectoproep “Palliatieve zorg”

 

Palliatieve zorgen zijn alle medische en ook niet-medische handelingen die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit en het welzijn van mensen met een ongeneeslijke ziekte, ook al leven ze daarmee nog jaren. Vandaag is het duidelijk dat palliatieve zorg een onderdeel is van een soort “zorgcontinuüm".

 

Deze zorgen kunnen worden aangeboden in ziekenhuizen, gespecialiseerde voorzieningen, woonzorgcentra of bij de patiënten thuis. Zij worden verstrekt door verzorgers of gespecialiseerde verenigingen, maar ook door eerstelijnsverzorgers. Mensen met kanker krijgen vaak palliatieve zorgen. Want ondanks de vooruitgang in de oncologie is kanker nog steeds verantwoordelijk voor +/- 27% van de sterfgevallen. Met deze oproep wil Stichting tegen Kanker bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor deze groep in hun laatste levensfase.

 

We kozen voor het thema palliatieve zorg omdat daar veel behoefte aan is, zonder uiteraard te willen voorbijgaan aan andere essentiële initiatieven rond psychosociale ondersteuning. Een onafhankelijke sociale raad, bestaande uit medische en sociale experten alsook ervaringsdeskundigen, selecteert de meest veelbelovende initiatieven”, aldus Benoit Koerperich, algemeen directeur van Stichting tegen Kanker.

 

Open projectoproep voor Social Grants

 

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat een holistische visie op gezondheid dient vertaald te worden naar een integratieve benadering van kankerpatiënten. Binnen een integratieve aanpak van de kankerproblematiek wordt, vanaf de diagnosestelling, bijzondere aandacht besteed aan volgende aspecten:

  • De relatie tussen zorgverlener en patiënt
  • De mens ‘achter’ de patiënt
  • Het welzijn van de patiënt

Stichting tegen Kanker heeft ervoor gekozen om geen prioriteiten voor deze "open oproep" vast te leggen, zo kunnen alle innovatieve projecten die tegemoetkomen aan de werkelijke behoeften van patiënten, verzorgers en familieleden worden ingediend.

 

Voor wie een aanvraag wil indienen

 

Elke projectaanvraag van minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 en die maximum 24 maand omvat, komt in aanmerking. Elke aanvraag moet uiterlijk ingediend worden tegen 6 september 2021. Twee onafhankelijke jury’s bepalen welke projecten worden weerhouden. Ze worden in december 2021 bekendgemaakt.

Alle nuttige informatie en voorwaarden staan op de website.