SOCIAL GRANTS

Dinsdag, 14 december 2021

Stichting tegen Kanker maakt selectie bekend van sociale projecten, goed voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro

In mei lanceerde Stichting tegen Kanker niet één maar twee Social Grants - oproepen die het welzijn en de levenskwaliteit van kankerpatiënten en/of naasten bevorderen.

Enerzijds was er een thematische projectoproep waar Stichting tegen Kanker voor een bedrag van 500.000 euro focust op het thema ‘palliatieve zorg’. Anderzijds was er de ‘open projectoproep’ voor projecten die het welzijn van de patiënt in de breedste zin van het woord bevorderen voor een bedrag van 500.000 euro.

Stichting tegen Kanker kreeg bijna 100 interessante dossiers binnen en selecteerde er 14 voor de open oproep en 18 in het kader van de palliatieve zorg oproep. De jury selecteerde een breed scala van verschillende kwaliteitsvolle projecten.

Thematische projectoproep - Palliatieve zorg

Palliatieve zorgen zijn alle medische en ook niet-medische handelingen die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit en het welzijn van mensen met een ongeneeslijke ziekte, ook al leven ze daarmee nog jaren . Stichting tegen Kanker wil bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor deze groep van mensen met kanker in hun laatste levensfase en koos daarom projecten die hiertoe bijdragen.

De geselecteerde projecten gaan van de financiering van een moestuin of snoezelbaden op een palliatieve afdeling over initiatieven die de stap tussen intramurale en extramurale zorg vergemakkelijken tot initiatieven met aandacht voor intimiteit en sexualiteit.

Open projectoproep - algemeen welzijn

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat een holistische visie op gezondheid dient vertaald te worden naar een integratieve benadering van kankerpatiënten. Binnen een integratieve aanpak van de kankerproblematiek wordt, vanaf de diagnosestelling, bijzondere aandacht besteed aan de relatie tussen zorgverlener en patiënt, de mens ‘achter’ de patiënt en zijn algemeen welzijn.

De projecten werden dan ook op basis van voorgaande criteria geselecteerd. Zo worden initiatieven gesteund in het kader van patiënt empowerment die de levenskwaliteit van mensen met kanker verbeteren of hen emotioneel bevrijden. Voor jonge mensen met kanker werd een initiatief geselecteerd dat avontuurlijke weekends organiseert met de therapeutische focus op herstel, genezing en groei. Ook projecten die gepersonaliseerde maaltijden en massages aanbieden of initiatieven die helpen bij het gevecht tegen vermoeidheid werden weerhouden.

“We zijn bijzonder opgetogen over de kwaliteit van de ingediende en weerhouden projecten. We zijn bovendien blij te kunnen bijdragen aan initiatieven rond palliatieve zorg omdat daar veel behoefte aan is, zonder uiteraard te willen voorbijgaan aan andere essentiële initiatieven rond psychosociale ondersteuning.”

- Benoit Koerperich, algemeen directeur van Stichting tegen Kanker.