Social Grants

Dinsdag, 29 maart 2022

 

Stichting tegen Kanker lanceert een oproep voor sociale projecten voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro

Vandaag 29 maart lanceert Stichting tegen Kanker een oproep naar projecten die het psychosociaal welzijn en de levenskwaliteit van mensen met kanker en/of hun naasten bevorderen. Dit zal voortaan jaarlijks gebeuren voor een bedrag van minimum 1 miljoen euro.

Stichting tegen Kanker zet zich al jaren in om de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten te verbeteren en actoren op het terrein te ondersteunen. Dat is een van haar belangrijke missies en daarin kadert deze open projectoproep.

Open projectoproep voor Social Grants

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat een holistische visie op gezondheid dient vertaald te worden naar een integratieve benadering van kankerpatiënten. Binnen een integratieve aanpak van de kankerproblematiek wordt, vanaf de diagnosestelling, bijzondere aandacht besteed aan volgende aspecten:

  • De relatie tussen zorgverlener en patiënt
  • De mens ‘achter’ de patiënt
  • Het welzijn van de patiënt

Stichting tegen Kanker heeft ervoor gekozen om geen prioriteiten voor deze "open oproep" vast te leggen, zo kunnen alle innovatieve projecten die tegemoetkomen aan de werkelijke behoeften van patiënten, verzorgers en naasten worden ingediend.

Voor wie een aanvraag wil indienen

Elke projectaanvraag van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 en die maximum 24 maand omvat, komt in aanmerking. Elke aanvraag moet uiterlijk ingediend worden tegen 30 juni 2022. Een onafhankelijke jury bepaalt welke projecten worden weerhouden. Ze worden eind november 2022 bekendgemaakt.

Alle nuttige informatie en voorwaarden staan op de website.

We zijn er ons van bewust dat er tal van noden zijn op het vlak van welzijn en levenskwaliteit bij kankerpatiënten en naasten. Daarom lanceert Stichting tegen Kanker vanaf 2022 jaarlijks een nieuwe projectoproep Social Grants, waarvoor we telkens een budget van minstens een miljoen euro vrijmaken.”

Els Decoster, PhD manager Departement Grants