Steeds meer dikkedarmkankers bij jongvolwassenen in Europa. Moeten we de leeftijd voor de eerste onderzoeken verlagen? | Stichting tegen Kanker

Steeds meer dikkedarmkankers bij jongvolwassenen in Europa. Moeten we de leeftijd voor de eerste onderzoeken verlagen?

DikkedarmkankerVrijdag, 14 juni 2019

De eerste opsporingsonderzoeken worden momenteel aanbevolen vanaf 50 jaar. Een recente studie komt echter met treffende gegevens die de leeftijd voor het eerste opsporingsonderzoek weleens naar beneden zouden kunnen halen. Want hoewel de incidentie van dikkedarmkanker bij volwassen van 50 jaar en ouder daalt, zien we precies het tegenovergestelde bij de jongvolwassenen in Europa. Deze toename verloopt momenteel echter niet homogeen in heel Europa en werd ook niet geverifieerd voor België.

Ook de oorzaken van deze trend moeten nog worden onderzocht. "We weten dat overgewicht, te weinig lichaamsbeweging en alcoholgebruik factoren zijn die het risico op dikkedarmkanker verhogen. Die drie factoren komen vaak voor in Europa en duiken al in een vroeg stadium van het leven op. Is er dan een oorzakelijk verband? Een hypothese waar we nog dieper op moeten ingaan", vertelt dokter Anne Boucquiau.

Het aantal dikkedarmkankers bij 50-plussers daalt, aangezien bij deze leeftijdscategorie via het opsporingsonderzoek de darmpoliepen verwijderd kunnen worden nog voor de kanker zich kan ontwikkelen.

De studie die werd gepubliceerd in het British Medical Journal in mei 2019 gaf een overzicht van de trends op het vlak van incidentie en sterftecijfer door dikkedarmkanker bij personen jonger dan 50 jaar. (*) De gegevens die retrospectief werden verzameld over een periode van 25 jaar in 20 Europese landen toonden het volgende aan:

  • De grootste stijging van de frequentie van dikkedarmkanker was bij personen tussen 20 en 29 jaar, gevolgd door de personen van 30 tot 39 jaar en de personen van 40 tot 49 jaar.
  • Het sterftecijfer daalde bij patiënten tussen 30 en 39 jaar en tussen 40 en 49 jaar.

De onderzoekers zullen de evolutie van deze trend dus op de voet volgen. Als die trend aanhoudt, zou dit kunnen leiden tot de herziening van de aanbevelingen op het vlak van opsporing.

Referenties: