Steeds meer mensen overleven kanker

stijging overleving kankerwoensdag, 27 juli 2016

Volgens een recente studie gepubliceerd in Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention neemt in Amerika het aantal mensen dat kanker heeft overleeft sterk toe. Deze evolutie heeft gevolgen voor de kenmerken en behoeften van deze specifieke bevolkingsgroep. En bij ons?

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Volgens de studie zijn er in 2016 in de Verenigde Staten ongeveer 15,5 miljoen mensen die kanker hebben overleeft. 62% van deze mensen zijn 65 jaar of ouder. Ter vergelijking: het verwachte aantal nieuwe gevallen van kanker is ongeveer 1 685 000. De studie voorspelt daarnaast dat tegen 2040 meer dan 26 miljoen mensen – van wie 73% 65 jaar of ouder is – op dit continent de ziekte zullen overleven.

In België

In ons land houdt de Stichting Kankerregister deze gegevens bij. De Stichting beschikt nog niet over voorspellingen voor 2040. Ze heeft echter wel gegevens van de laatste tien jaar. Daaruit blijkt dat 331.706 mensen (of 3% van de Belgische bevolking) op 31 december 2013 nog in leven waren nadat bij hen kanker werd vastgesteld tussen 2004 en 2013. 60% van deze mensen waren 65 jaar of ouder (28% tussen 65 en 74, 24% tussen 75 en 84 en 8% ouder dan 85).

Meer oudere mannen

De statistieken vertellen ons ook dat bij de 65-plussers meer mannen dan vrouwen nog in leven zijn nadat bij hen kanker werd vastgesteld. Het gaat hierbij om 108.023 mannen (of 13% van de mannen ouder dan 65) tegenover 89.581 vrouwen (of 8% van de vrouwen ouder dan 65). Mannen blijven vaak nog lang in leven na de opsporing van prostaatkanker, hetgeen een verklaring is voor het verschil tussen beide geslachten.

Verschillende factoren

Het feit dat het aantal mensen dat kanker overleeft zo sterk toeneemt, is te wijten aan verschillende factoren. Zo zorgt de vergrijzing en de vergroting van de bevolking voor een stijging van het aantal gevallen van kanker. Daarnaast is de stijging ook te wijten aan de verbeterde genezings- en overlevingskansen.

Nieuwe uitdagingen

Deze evolutie zorgt ervoor dat voor een zeer specifiek publiek een aantal nieuwe uitdagingen ontstaan op het vlak van volksgezondheid. Enerzijds zijn er de bijwerkingen op lange termijn zoals de laattijdige nawerkingen van de behandelingen en de ontwikkeling van bijkomende kankers. Een tweede uitdaging is van sociale en maatschappelijke aard: hoe kunnen deze mensen de draad van hun beroeps- en sociaal leven weer opnemen?

Overlevenden met meerdere comorbiditeiten

De onderzoekers van de studie wijzen er bovendien op dat deze groep van overlevenden steeds ouder wordt en dus ook almaar meer comorbiditeiten (bijkomende ziekten) heeft. Belangrijk is nu dat deze groeiende bevolkingsgroep met veranderende behoeften de juiste ondersteuning krijgt van de daartoe opgeleide gezondheidswerkers.