Stichting tegen Kanker blij met het verbod op mentholsigaret. Hoog tijd nu om verbod uit te breiden naar verhitte tabaksproducten en cigarillo's | Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker blij met het verbod op mentholsigaret. Hoog tijd nu om verbod uit te breiden naar verhitte tabaksproducten en cigarillo's

Mentholwoensdag, 20 mei 2020

Morgen treedt het verbod op sigaretten met mentholsmaak in heel Europa in werking. Stichting tegen Kanker is blij met deze nieuwe stap voorwaarts en roept de mentholsigaretrokers op om te stoppen met roken in plaats van over te stappen op andere nicotineproducten. De Stichting wil echter nog een stap verder gaan. Ze vraagt vandaag aan de beleidsmakers om het verbod op mentholsmaak uit te breiden naar de nieuwe verhitte tabaksproducten en naar cigarillo’s, nog voor dat die op de Belgische markt komen. De huidige wetgeving voorziet hier nog niet in: zij is alleen van toepassing op sigaretten en roltabak. Hoog tijd dus om het verbod uit te breiden en ook om een aparte wet voor de e-sigaret met aroma’s goed te keuren.

UItbreiding van verbod 

Het verbod op sigaretten met mentholsmaak in heel Europa dat vandaag in werking treedt, is alleen van toepassing op sigaretten en roltabak. Daarom vraagt Stichting tegen Kanker om het verbod uit te breiden naar de nieuwe verhitte tabaksproducten met mentholsmaak nog voor dat die op de Belgische markt komen en naar cigarillo’s. Suzanne Gabriels, Experte Tabakspreventie bij de Stichting: "Net zoals het onlangs goedgekeurde totaalverbod op tabaksreclame, moet het verbod op mentholaroma's jongeren ervan weerhouden te roken. Onze wetgeving is momenteel echter niet sluitend genoeg en voorkomt niet dat er verhitte tabak of cigarillo’s met mentholsmaak op de markt komen”.

Apart wetsvoorstel rond aroma’s voor de e-sigaret 

Stichting tegen Kanker steunt het wetsvoorstel van mevrouw Els Van Hoof dat op 7 mei ontvankelijk werd verklaard in De Kamer. Als dit wetsvoorstel erdoor komt, zullen volgende bijsturingen voor de e-sigaret gelden:

  • elektronische sigaretten met vloeistoffen zonder nicotine moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de e-sigaretten met nicotine
  • via ministerieel besluit zal eerst een beperkte lijst worden opgesteld van smaken en aroma’s die worden toegelaten, om nadien over te gaan tot een verbod van alle andere aroma’s. Het zal dus van deze lijst afhangen of menthol voor de e-sigaret nog wordt toegestaan of niet.
  • gebruikers van de e-sigaret krijgen via de bijsluiter onafhankelijke en objectieve informatie, zoals bijvoorbeeld de risico’s van duaal gebruik (afwisselend roken en dampen) en de contactgegevens voor rookstopbegeleiding zoals het nummer van Tabakstop.

Suzanne Gabriels: “E-sigaretten worden onvoldoende gecontroleerd. Dat is een groot probleem vandaag. De producent moet een notificatieprocedure opstarten bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en aangeven wat er in de e-sigaret zit, maar niemand voert daadwerkelijk toxicologische controles uit. Met de bestaande 1000 smaken en varianten van e-sigaretten, is dat onmogelijk. Daarom is een beperkte lijst met smaken en bijhorende veiligheidsnormen interessant. Zo krijgt de consument alvast een betere kwaliteitsgarantie en wordt hij terzelfdertijd herinnerd aan de risico’s en de hulpkanalen om te stoppen.”

Mentholsmaak en rookgedrag

14% van de Belgische rokers, die minstens één keer per maand roken, rookt sigaretten met mentholsmaak. Dat blijkt uit de Eurobarometer van 2017 in België. Op Europees niveau lijken deze sigaretten vooral jonge vrouwen aan te spreken die langer studeren en eerder occasioneel roken. Het product trekt "nieuwe rokers" aan door zijn zogenaamd minder schadelijke kant.

Waarom zit er menthol in sigaretten?

Menthol is een van de meest gebruikte tabaksadditieven ter wereld. Het werkt als een lokale verdoving en vermindert het onaangenaam gevoel in mond, keel en neus. Naast het wegnemen van die negatieve effecten, voegt ze positieve eigenschappen toe zoals een gevoel van frisheid en de "zuivere" smaak van menthol. Door grote hoeveelheden menthol toe te voegen aan mentholsigaretten krijgen die een verfrissende muntsmaak en -geur. Vaak worden kleine dosissen menthol ook gevonden in andere sigaretten. Vooral jongvolwassen rokers ervaren mentholsigaretten als minder schadelijk. Verschillende studies hebben aangetoond dat mentholsigaretten de kans op nicotineverslaving verhogen bij tieners en jongvolwassenen die experimenteren met roken. En bovendien maken ze het stoppen met roken moeilijker. Mentholsigaretten spelen dus een rol bij het initiëren van een tabaksverslaving bij jongeren, dragen ertoe bij dat volwassenen blijven roken en hebben een negatief effect op de volksgezondheid doordat zij het aantal rokers doen toenemen.

Stoppen met roken

Stichting tegen Kanker moedigt alle rokers van mentholhoudende sigaretten aan om te stoppen met roken in plaats van zich te richten op de alternatieven die de tabaksindustrie biedt. Die boodschap versterkt ze met een campagne op sociale media. Hierbij worden recepten met munt aangeboden om rokers van mentholsigaretten aan te moedigen om alleen de smaak van de munt te behouden en niet de nicotine.

Tabakstop, de gratis dienst van Stichting tegen Kanker om te stoppen met roken, is er om hen hierbij te helpen!

De tabakologen van Tabakstop beantwoorden alle tabakgerelateerde vragen op het gratis nummer 0800 111 00, of per e-mail op advies@tabakstop.be of via Messenger. 

Meer info op www.tabakstop.be.