Stichting tegen Kanker co-financierde onderzoek dat tot een belangrijke doorbraak heeft geleid

COVID-19 : quel risque selon quel cancer ?Maandag, 22 februari 2021Nieuw in de klinische routine: vloeibare biopsieën

De missie van Stichting tegen Kanker is kanker terug te dringen. Ze ondersteunt daarom de meest veelbelovende en innovatieve onderzoeksprojecten om dit doel te bereiken. En wanneer het onderzoek dan tot uitmuntende resultaten leidt, strekt dat ook de donateurs tot eer. Zij zijn degenen immers die het mogelijk maken!

Vloeibare biopsieën werden tot enkele jaren geleden enkel gebruikt in het kader van kankeronderzoek. Vandaag doen ze hun intrede in de klinische routine, als een nieuwe tool voor diagnose en opvolging van de behandeling.

Een vloeibare biopsie is de analyse van een bloedstaal om de aanwezigheid van CTC's (circulerende tumorcellen) of van een ct-DNA (circulerende tumor-DNA) in het bloed van een patiënt.

Voortaan volstaan eenvoudige bloedstalen om genetische anomalieën op te sporen die verbonden zijn met bepaalde kankers, de evolutie van de ziekte te volgen, de doeltreffendheid van een behandeling te evalueren, of de keuze voor een nieuwe behandeling te bepalen.

Dokter Michail Ignatiadis, medisch oncoloog bij het Jules Bordet Instituut en expert op het domein van vloeibare biopsieën, kreeg financiële steun van Stichting tegen Kanker voor zijn onderzoek.

Europa moet nog enige achterstand wegwerken om vloeibare biopsieën te integreren in de klinische routine. Dit vraagt een helder totaalbeeld van alle vereiste elementen om dit op een coherente en intelligente wijze aan te pakken. Vloeibare biopsieën zijn een nieuwe tool om de behandeling te personaliseren. Dat is in het voordeel van de artsen én van de patiënten: dit is een belangrijke stap in de strijd tegen kanker", verduidelijkt dr. Ignatiadis.

Stichting tegen Kanker juicht deze doorbraak toe. "In de afgelopen 4 jaar hebben we 7 onderzoeksprojecten rond vloeibare biopsieën gefinancierd voor een totaalbedrag van 2 269 390 euro. Wij zijn bijzonder opgetogen over het effect en de concrete resultaten van de onderzoeksfinanciering. En we willen elke donateur bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt.", besluit Benoit Koerperich, Algemeen directeur van Stichting tegen Kanker.

Meer info : https://www.kanker.be/alles-over-kanker/medische-onderzoeken/vloeibare-b...

 

s://www.cancer.be/le-cancer/examens-medicaux/biopsies-liquides