Stichting tegen Kanker lanceert projectoproep voor Levensloop Grants 2020 | Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker lanceert projectoproep voor Levensloop Grants 2020

Grants LevensloopMaandag, 3 februari 2020

Stichting tegen Kanker heeft als voornaamste missie de financiering van wetenschappelijk onderzoek.  Daarnaast wil ze ook een deel van de ingezamelde fondsen tijdens de Levenslopen gebruiken om lokale initiatieven van de organiserende regio te ondersteunen die ten goede komen aan patiënten en hun naasten! Ze doet dit om de lokale gemeenschappen die Levensloop organiseren te bedanken voor hun inspanningen in de strijd tegen kanker en om Vechters, dit zijn (ex)kankerpatiënten, ook buiten het Levensloopweekend te ondersteunen.

De “Levensloop Grants” komen tegemoet aan de lokale noden op het terrein die niet binnen de huidige ondersteuningsmogelijkheden van Stichting tegen Kanker passen. Lokale projecten mogen vanaf nu worden ingediend. 

AANVRAGEN WELKOM

Elke organisatie binnen het medisch en psychosociaal netwerk van een regio kan een aanvraag indienen voor steun aan een operationeel project dat bijdraagt tot het welzijn van patiënten en hun naasten. De mogelijke bestemming is doelbewust ruim gehouden om aan de lokale noden te kunnen beantwoorden.

Elke projectaanvraag van minimaal € 1.000 en maximaal €5.000 komt in aanmerking. Een onafhankelijke jury bepaalt welke projecten worden weerhouden. Het spreekt voor zich dat enkel projecten die de waarden en de missie van de Stichting uitdragen in aanmerking komen.

Wegens het toenemend succes van de Levenslopen, worden er 2 projectoproepen per jaar gelanceerd. Voor Levenslopen in het voorjaar van 2020 kunnen projecten ingediend worden  van 3 februari t.e.m. 8 juli 2020. De laureaten worden bekendgemaakt eind september 2020. Voor Levenslopen in het najaar van 2020 kunnen projecten ingediend worden van 3 augustus 2020 t.e.m 16 december 2020. De bekendmaking van de laureaten gebeurt eind februari 2021. 

Klik hier om laureaten uit 2019 te ontdekken.

Meer info over hoe projecten kunnen worden ingediend vindt u hier.