Stichting tegen Kanker stelt de conclusies en aanbevelingen van de 5e Internationale UV en Huidkankerpreventie conferentie voor

UVDinsdag, 9 november 2021

Deze conferentie, georganiseerd door EUROSKIN met de steun van Stichting tegen Kanker, vond plaats in september. Gedurende 3 dagen werden 8 workshops, 20 keynote lezingen en verschillende presentaties door internationale deskundigen gegeven over de huidige stand van zaken. En werden ook nieuwe ontwikkelingen toegelicht en aanbevelingen voor een betere huidkankerpreventie in de komende decennia opgemaakt.

De huidkankerincidentie kent wereldwijd en in de meeste Europese landen nog steeds een forse stijging bij de bevolking. Overmatige blootstelling aan de zon zowel op het werk - bij buitenwerkers - als in de vrije tijd is de belangrijkste oorzaak van huidkanker. En ook zonnebank-gebruikers lopen gevaar. We weten niet hoe klimaatveranderingen, samen met stijgende temperaturen, ons gedrag in de toekomst en onze blootstelling aan UV zullen beïnvloeden. Daarom moeten we meer dan ooit inzetten op primaire en secundaire preventie van huidkanker door middel van gedrags- en omgevingsveranderingen.

"Voor België en bij uitbreiding de hele wereld, is er een nationaal actieplan vereist om sterker in te zetten op preventie, betere screening en doeltreffende behandeling zonder een veel hogere factuur voor de gezondheidszorg."

Brigitte Boonen, Expert UV & Behavior change - Stichting tegen Kanker

EUROSKIN is ervan overtuigd dat alleen doorgedreven preventie, gebaseerd op wetenschappelijke studies en inzichten, de huidkankertsunami in de toekomst kan terugdringen.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Tijdens de 5e Internationale UV en Huidkankerpreventie conferentie in september kwamen nieuwe ontwikkelingen aan bod en werden aanbevelingen voor betere huidkankerpreventie in de komende decennia ontwikkeld.

De conclusies en aanbevelingen tonen aan dat de bestaande initiatieven voor preventie op korte en middellange termijn niet volstaan. Preventie moet breder worden uitgerold op verschillende niveaus zowel op vlak van primaire preventie als secundaire preventie. Een breed, gecoördineerd actieplan in alle landen is nodig om gedragsverandering aan te moedigen en zonnebanken te verbieden op zowel Belgisch als mondiaal niveau.

De communicatie naar het grote publiek moet meer gebruik maken van sociale media en betrouwbare apps om te informeren over vitamine D, duidelijke richtlijnen voor zonnebescherming, regelmatige screenings, een goed begrip van UV-indicatoren enz. De kennis bij de bevolking via preventiemethodes en -strategieën moet continu worden bijgespijkerd. De klinische validatie van nieuwe slimme technologieën kan hierbij zorgen voor een versnelling.

Op vlak van onderzoek moeten we screenings stimuleren en daarbij nieuwe technologieën inzetten zoals kunstmatige intelligentie of apps (op voorwaarde dat ze gevalideerd zijn).

Ook onderzoek naar het verband tussen klimaatsverandering en UV in combinatie met luchtverontreiniging en meteorologische omstandigheden op de gezondheid is nodig. De lacunes die nu bestaan zullen verder moeten worden geanalyseerd om extra kosten te vermijden en er is nood aan een opleiding voor een betere en steeds uitgebreidere expertise. Het onderzoek naar genomische en risicobiomarkers moet worden geïntensifieerd om personen met een hoog risico beter te kunnen identificeren en patiënten beter te kunnen voorlichten en gerichter behandelen.

Al deze maatregelen moeten ons in staat stellen om de huidkankertsunami terug te dringen en een kwaliteitsvol en toegankelijk zorgaanbod te behouden en te garanderen zonder dat de zorgkosten door het dak gaan.