Stichting tegen Kanker trekt bij de 24 miljoen euro uit voor steun aan wetenschappelijk onderzoek in 2020 | Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker trekt bij de 24 miljoen euro uit voor steun aan wetenschappelijk onderzoek in 2020

Grants 2020donderdag, 9 januari 2020

Al 30 jaar lang helpt Stichting tegen Kanker hoop om te zetten in overwinning door wetenschappelijk onderzoek te financieren. 

De oproep naar wetenschappelijke projecten voor 2020 is nu opengesteld, goed voor een budget van bij de 24 miljoen euro!  

Op 8 januari lanceerde Stichting tegen Kanker een oproep om nieuwe onderzoeksprojecten in te dienen voor 2020. Ze trekt bij de 24 miljoen euro uit voor de geselecteerde projecten.  Om de twee jaar worden onderzoekers uitgenodigd om projecten in te dienen voor fundamenteel of translationeel en klinisch onderzoek. De specifieke oproep voor asbestgerelateerde kankers is ook hernieuwd.

CONCRETE RESULTATEN 

Dankzij de vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek leeft 70% van de mensen met kanker vandaag nog 5 jaar na de diagnose. Dit is 30% meer dan 30 jaar geleden. De Stichting is opgetogen over deze evolutie en is trots op haar bijdrage hieraan. Maar er is nog veel te doen ... Kanker komt steeds vaker voor. En ondanks de verhoogde kansen op herstel dankzij de vooruitgang in kankeronderzoek, sterven er nog steeds teveel mensen aan de ziekte. Als we voor elke patiënt hoop in overwinning willen omzetten, moet er nog veel worden bereikt! Dat de Stichting kan helpen bij de financiering van onderzoeksprojecten met een impact op zoveel mogelijk mensen, is te danken aan de vrijgevigheid van haar donateurs en partners. Het onderzoek dat de Stichting financiert, steunt immers uitsluitend op particuliere fondsen.

FINANCIERING VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IS DE BELANGRIJKSTE MISSIE VAN STICHTING TEGEN KANKER 

Voor het grote publiek zijn de preventieve acties van de Stichting het meest zichtbaar zoals Tabakstop, Tournée Minérale of de UV-campagne van afgelopen zomer. Het is ook steun aan mensen met kanker via Levensloop bijvoorbeeld. Maar de belangrijkste missie van Stichting tegen Kanker is om meer dan 50% van haar budgetten te investeren in wetenschappelijk onderzoek, om zo de kansen op herstel van patiënten te blijven vergroten en hun levenskwaliteit te verbeteren.

De toegewezen bedragen voor de Grants 2020 zijn dit jaar opnieuw gestegen, wat een grote stimulans is voor de onderzoekers. Stichting tegen Kanker stelt bij de 24 miljoen euro beschikbaar aan wetenschappers die in universitaire laboratoria en Belgische ziekenhuisinstellingen werken. Dit bedrag omvat 1,9 miljoen euro, uitgereikt door de groep-ETEX, voor de specifieke financiering van onderzoeksprojecten in verband met asbest-gerelateerde kanker. Daarnaast heeft de groep-ETEX al 2 miljoen euro toegezegd voor de “Grants 2022” projectoproep.

“Dit is een geweldige financiële boost verkregen dankzij de buitengewone vrijgevigheid van onze donateurs en onze partners! Deze nieuwe projectoproep maakt het mogelijk om een groot aantal nieuwe, ambitieuze, originele en hoopvolle projecten voor alle kankerpatiënten te selecteren ", aldus Patricia Servais, Manager wetenschappelijke Grants.

WIE KAN EEN PROJECT INDIENEN?  

Elke professional die in België betrokken is in fundamenteel, translationeel of klinisch kankeronderzoek, met een PhD en wetenschappelijk en financieel autonoom is binnen zijn onderzoeksgroep, kan een aanvraag indienen. Aanvraagformulieren zijn sinds 8 januari 2020 beschikbaar op de website van de Stichting onder de rubriek GRANTS 2020.

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen (LOI) ligt vast op 5 maart 2020. De kandidaten van vooraf geselecteerde projecten op basis van de LOI zullen worden uitgenodigd om hun volledige aanvraagformulier (FAF) uiterlijk tegen 7 juli 2020 te bezorgen. De resultaten van de definitieve selectie worden midden december 2020 bekendgemaakt.