Stoppen met roken in 2021? Een haalbaar doel met steun op maat door Tabakstop!

Alliantie voor een Rookvrije SamenlevingDinsdag, 4 mei 2021

Ook WHO kiest voor rookstop als thema van de Werelddag zonder tabak 2021 

 

Tabakstop, de gratis dienst van Stichting tegen Kanker helpt je bij het stoppen met roken. De dienst die al 17 jaar actief is, wordt mee gefinancierd door de Vlaamse Overheid, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en het Waalse gewest.

 

Achter het nummer 0800 111 00 werkt een team van professionele tabakologen dat alle vragen over stoppen met roken beantwoordt en elke roker hierbij telefonisch begeleidt. Meer en meer legt de dienst de nadruk op het belang van volhouden: soms zijn er meerdere pogingen nodig om te stoppen met roken, maar men mag zich nooit laten ontmoedigen!

 

Stichting tegen Kanker gaat nog een stap verder. Niet alleen helpt ze rokers bij het stoppen met roken, zij roept de overheden ook op om daadkrachtige maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat de toekomstige generaties leven in een wereld zonder tabak.

Tabakstop in 2020: van eenvoudig websitebezoek naar persoonlijke coaching

 

Sommigen stoppen met roken zonder hulp. Anderen bezoeken www.tabakstop.be en laten zich bijstaan door tabakologen. Of ze het nu voor het eerst proberen of al enkele pogingen achter de rug hebben, de Tabakstop-specialisten zijn er om ze voorgoed van de tabak af te helpen en ze aan te moedigen om niet op te geven. Er bestaat geen kant-en-klare formule omdat elke roker anders is, maar de begeleiding bestaat uit professioneel advies, begrip, empathie en steun.

 

We zien dat alvast meer vrouwen (57%) dan mannen (43%) zich aanmelden voor de coaching. De meeste bellers zijn tussen 56 en 65 jaar oud (24%), gevolgd door 36-45 jarigen (23%) en tenslotte 46-55 jarigen (21%). De meesten onder hen roken een half pakje tot een pakje per dag en gebruiken nicotinevervangers om te ontwennen.

Professionele begeleiding kan echt een verschil maken!

 

Om de doeltreffendheid van de coaching op middellange en lange termijn op te vragen, belt Tabakstop de deelnemers na 6 maanden en 1 jaar terug om hun rookstatus op te vragen. De resultaten zijn hoopgevend! Van de 49% van de deelnemers die aan het einde van de coaching stopte, is 22% na 6 maanden en 19% na 1 jaar nog steeds rookvrij zonder terugvalperiode. Deze cijfers zijn echt bemoedigend, zeker als we ze vergelijken met de succesratio van 3% tot 5% na één jaar gestopt te zijn zonder coaching.

Stoppen met roken na coaching: succespercentages na zes maanden en één jaar.

De overheid onderneemt stappen... maar Stichting tegen Kanker wil nog verder gaan!

 

De federale regering nam de beslissing om de accijnzen op sigaretten en roltabak in 2021 te verhogen. Verdere verhogingen zullen in de komende jaren volgen. Dit is een zeer belangrijke stap in de preventie van roken.

 

“Stichting tegen Kanker staat dag in dag uit, jaar in jaar uit, klaar om rokers te helpen stoppen. En we staan niet alleen: alle tabakologen in dit land, verpleegkundigen, artsen, apothekers enz. dragen hun steentje bij. In naam van al die zorgberoepen die in de vuurlinie staan, niet alleen voor COVID-19, maar ook voor die andere pandemie, het roken, vragen wij nu aan de overheden om extra in te zetten op rookstopmaatregelen. Roken is een verslaving en vanzelf lost dit probleem zich niet op! Willen we toekomstige generaties rookvrij houden, dan moet de huidige generatie van rokers en zeker rokende ouders meer hulp en aanmoediging krijgen.

- Suzanne Gabriels, Expert Tabakspreventie Stichting tegen Kanker

 

Nu de Wereld Gezondheidsorganisatie met het thema ‘commit to quit” de aandacht wil vestigen op het belang van rookstop, pleit Stichting tegen Kanker voor 3 zaken:

 

  • In de eerste plaats voor de terugbetaling van nicotinevervangers, zoals dat al het geval is in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Sinds 2010 vergoedt Tabakstop 6 weken nicotinevervangende therapie voor rokers met een laag inkomen die telefonisch begeleid worden door Tabakstop.
  • Ten tweede, voor meer fondsen om hulp bij het stoppen met roken op te zetten. Ook ziekenhuizen zouden financieel aangemoedigd moeten worden om meer aandacht te schenken aan stoppen met roken. Ziekenhuizen zijn immers een belangrijk toegangspunt om verschillende doelgroepen van rokers te kunnen bereiken.

  • Ten derde, de financiering van doeltreffende stoppen-met-roken-campagnes voor het grote publiek, zoals de campagnes "Stoptober", die onze buurlanden hebben opgezet. Rokers worden daar op een positieve manier aangemoedigd om te stoppen en deel te nemen aan een "stop-challenge” gedurende een ganse maand, waardoor de kans dat ze definitief zullen stoppen 5x verhoogt.

Naar aanleiding van “Werelddag zonder Tabak” op 31 mei 2021 wil de WHO het engagement om te stoppen met roken onder de aandacht brengen. Stichting tegen Kanker organiseert in dat kader op 20 mei een Facebook Live.

 

Facebook Live - stoppen met roken

20 mei - 11u15 - 12u15

Met experten :

  • Dr Veronique Le Ray, medisch directeur bij Stichting tegen Kanker
  • Christine Plets, tabakologe bij Tabakstop
  • Getuige

Meer info via www.tabakstop.be