Talkpoeder en eierstokkanker: is de angst gegrond?

demaquillageVrijdag, 3 juni 2016

Recent haalde de website van de American Cancer Society het eventuele verband tussen talkpoeder en eierstokkanker opnieuw aan, vanuit de hypothese dat de poederdeeltjes die worden aangebracht op de geslachtsdelen via de vagina, baarmoeder en de eileiders de eierstokken kunnen bereiken.

Volgens deze website zouden de studies tot uiteenlopende conclusies leiden. Bepaalde case-controlestudies zouden een lichte stijging van het risico op eierstokkanker aan het licht hebben gebracht. Maar de resultaten van dit type retrospectieve studies kunnen vertekend zijn omdat ze vaak enkel berusten op de herinnering van vrouwen die lang geleden talk hebben gebruikt.

Bron: http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/talcum...

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Onduidelijke mechanismes 

Dr. Mathieu Luyckx, gynaecoloog-oncoloog aan de Cliniques universitaires Saint-Luc in Brussel, zegt dat het helemaal niet duidelijk is of talk wel kanker kan veroorzaken: het mechanisme waarop dat zou gebeuren is onzeker en onduidelijk. “De veronderstelde link tussen talk en eierstokkanker is gebaseerd op grote retrospectieve studies, maar  het fysiopathologische mechanisme waarop kanker zou veroorzaakt worden  is onduidelijk. Een van de verklaringen zou zijn dat de talk zich een weg baant doorheen de eileiders van jonge meisjes en zich gaat vastzetten op de eierstokken. Maar er is geen enkel bewijs voor deze hypothese.”

Studies niet eensgezind

“Er bestaan bovendien prospectieve studies die helemaal geen verband tussen het gebruik van talk en de ontwikkeling van eierstokkanker aantonen. Vaak was de link tussen talkpoeder en eierstokkanker helemaal niet het voorwerp van deze studies, maar ging het om analyses van subpopulaties die om andere redenen werden bestudeerd”, vervolgt Dr. Luyckx.

Statistisch betwijfelbaar

Volgens de gynaecoloog zijn de studies statistisch gezien erg bekritiseerd en betwijfelbaar. “Er bestaan zeker een aantal studies die een marginaal statistisch significant risico tonen maar het zijn cohortestudies die weinig wetenschappelijk betrouwbaar zijn, ook omdat het gaat om bijkomende analyses die niet de hoofddoelstelling van de studie waren. Statistieken moeten bovendien met grote omzichtigheid worden geanalyseerd, want je zou er alles mee kunnen bewijzen …”

Oorzakelijke factor?

“Zoals een recent artikel uit de European Journal of Cancer Survey aangeeft, wil een statistisch verband nog niet zeggen dat talk een oorzaak is van eierstokkanker”, benadrukt Mathieu Luyckx.

Ander talkpoeder

Ten slotte betreffen al deze studies dames die heel lang geleden talk hebben gebruikt. “Het talkpoeder van nu is zonder twijfel helemaal anders dan dat uit de jaren ’50, dat nog niet zo gezuiverd werd als tegenwoordig. Men kan zich ook afvragen of er vandaag nog veel mensen talk gebruiken”, werpt de gynaecoloog op.

Conclusie

De studies die gedaan zijn rond het kankerverwekkende vermogen van kalk tonen zeer uiteenlopende resultaten. Sommigen tonen geen verband, anderen tonen wel een klein verband. Het is ook niet duidelijk hoe talk kanker zou kunnen veroorzaken. Nog belangrijker is echter dat talk heel erg geëvolueerd is qua samenstelling. De oudere vormen van talk, van voor de jaren ’70, waren veel minder gezuiverd dan de huidige vormen van talk. Er is dus geen bewijs dat de huidige talk kanker veroorzaakt, en er is dus geen reden tot ongerustheid.