Tatoeages en kanker: wat zijn de risico’s?

tatouageMaandag, 22 augustus 2016

Een recent rapport van het Europees Chemicaliënagentschap waarschuwt dat sommige inkt die voor tatoeages worden gebruikt een risico op kanker zouden inhouden.

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Hoewel er vandaag geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat tatoeage-inkt kankerverwekkend is, zijn er redenen om de vraag te stellen.

Giftige stoffen

“In heel wat tatoeage-inkt zitten kankerverwekkende stoffen die ontstaan tijdens het productieproces van bepaalde kleurstoffen. Daarnaast ondergaan sommige inkten chemische wijzigingen wanneer ze worden blootgesteld aan zonlicht of laserstralen. Daarbij kunnen giftige stoffen vrijkomen. Dit werd al vastgesteld in een rapport van de ISPRA* in 2003”, vertelt Dr. Christa De Cuyper, dermatoloog in Brugge.

Adviezen in de wind geslagen

“De Europese Raad heeft hieromtrent adviezen geformuleerd in 2003 en 2008, met een lijst van schadelijke stoffen die in tatoeage-inkt kunnen voorkomen. Deze adviezen worden helaas niet altijd opgevolgd en de overheden controleren niet voldoende”, betreurt Dr. De Cuyper. “Daarom werd een Europese werkgroep opgericht die een voorstel zal uitwerken om de normen te verbeteren. Maar dat is een proces van lange adem!”

Weinig bekende gevolgen

“Na het laten zetten van een tatoeage, worden de verschillende stoffen in de inkt gedeeltelijk terug opgenomen door het lichaam en komen zo terecht in het lymfesysteem. De gevolgen voor de gezondheid zijn niet duidelijk. Wat we wel weten, is dat voor grote tatoeages meer inkt wordt gebruikt en er dus meer stoffen worden opgenomen in het lichaam. We moeten dus omzichtig omspringen met de huidige trend van meer en grotere tatoeages”, waarschuwt de dermatoloog.

Rode inkten gevaarlijker?

“Ze veroorzaken vooral allergische reacties. De allergenen worden waarschijnlijk aangemaakt bij de afbraak van de kleurstof in de huid. Waarschijnlijk versnelt het zonlicht dit proces nog”, verduidelijkt Christa De Cuyper. 

Voorzichtig met de zon …

Een Deense studie heeft aangetoond dat ongeveer 30% van getatoeëerden huidreacties vertonen bij blootstelling aan de zon (jeuk, zwelling, enz.). Zich beschermen tegen de zon blijft natuurlijk van vitaal belang voor de preventie van huidkankers die worden veroorzaakt door uv-stralen. Zonnebescherming blijkt nu ook belangrijk om onaangename reacties op tatoeages binnen de perken te houden”, verduidelijkt Dr. De Cuyper.

Het belang van een geregistreerde tatoeëerder 

Karine Pasteels van de FOD Volksgezondheid raadt ten stelligste aan om te kiezen voor kleine tatoeages in neutrale kleuren en vooral om een tatoeëerder te kiezen die geregistreerd staat bij de FOD Volksgezondheid. Deze tatoeëerders hebben een opleiding gevolgd en zijn dus op de hoogte van de gezondheidsvoorschriften en kennen de te gebruiken materialen en producten. 

*ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Bron: http://www.hln.be/hln/nl/40/Style/article/detail/2810445/2016/07/26/Tato...