Vaccinatie tegen humaan papillomavirus beschermt tegen voorstadia van baarmoederhalskanker

Dinsdag, 12 juni 2018

Meisjes en jonge vrouwen (15-26) die worden gevaccineerd tegen humaan papillomavirus (HPV) voor ze seksueel actief worden, lopen een zeer laag risico op het ontwikkelen van voorstadia van baarmoederhalskanker.

Tot die conclusie kwamen onderzoekers van Sciensano, het Belgische gezondheidsinstituut, en van Cochrane in een recente studie naar de effecten van vaccinatie tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Daarvoor brachten ze de resultaten uit 26 klinische studies met een looptijd van 0,5 tot 8 jaar samen en onderwierpen ze aan een grondige analyse. Dit onderzoek werd gepubliceerd in de Cochrane Database of Systematic Reviews. Cochrane reviews zijn een wereldstandaard voor de evaluatie van de doeltreffendheid van medische interventies.

Commentaar van de Stichting

Sinds een aantal jaren wordt deze vaccinatie aangeboden aan meisjes op school. Deze studie bevestigt nogmaals dat het aantal gevallen van baarmoederhalskanker hierdoor op termijn zal dalen, evenals het aantal voorstadia van baarmoederhalskanker. Goed nieuws dus, maar let op, ook voor gevaccineerde vrouwen blijven uitstrijkjes voorlopig nodig!

HPV kan echter ook andere kankers veroorzaken, waaronder keelkanker. Hoewel de gevaccineerde meisjes daar ook tegen beschermd zullen zijn, is dat niet zo voor de jongens omdat zij niet gevaccineerd worden. 

Recent is daarom de discussie opnieuw opgelaaid om ook jongens te vaccineren. Dit heeft enerzijds als voordeel dat de jongens zelf beschermd zouden zijn, maar zorgt ook voor een zogenaamde groepsimmuniteit. Dat betekent dat ook niet-gevaccineerde jongens en meisjes beschermd zullen zijn zodra een hoog percentage van de bevolking gevaccineerd is. Vanaf een bepaalde vaccinatiegraad kan het virus zich namelijk niet meer goed verspreiden, waardoor de kans op besmetting sterk verlaagd.

De Stichting hoopt daarom dat dit vaccin op termijn ook terugbetaald zal worden voor jongens.