Voeding nieuwe bondgenoot van kankermedicijnen?

Voeding nieuwe bondgenoot van kankermedicijnen?Vrijdag, 20 juli 2018

Zogenaamde ‘superfoods’ in kankerpreventie halen al jaren regelmatig de media. Veelal gaat het meer om fabel dan feit. Recent duiken er ook ‘superfoods’ op bij kankerbehandelingen. Kunnen ze de werking van kankermedicatie versterken? Enig nuancering dringt zich op…

Bronnen: De Morgen, 13-07-18; Ledford H. The right diet can boost potency of cancer drugs. 2018-07-11.www.nature.com.

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Meer onderzoek nodig

Het hierboven geciteerde wetenschappelijke artikel vermeldt recente studies in laboratoriumomstandigheden en bij muizen. Elke studie analyseerde ook een andere actieve stof of voedingssamenstelling. 
Meer studies, en studies bij mensen, zijn nodig alvorens aanbevelingen geformuleerd kunnen worden. En daar loert mogelijk een nieuwe moeilijkheid. De stofwisseling van mensen is heel individueel verschillend, waardoor ieder individu anders zal reageren. Sommige farmaceutische bedrijven stopten om die reden hun onderzoeken al…
Het is dan ook veel te vroeg om te spreken van een dieet dat kankermedicatie (al dan niet) kan versterken.

Is er hoop?

Toch blijken de eerste resultaten voor sommige onderzoekers voldoende hoopgevend om verder te werken. 
Het is dan ook interessante materie. Niet zelden geven kankerbehandelingen belangrijke bijwerkingen. In sommige gevallen moeten ze hierdoor zelfs in dosis verminderd of stopgezet worden. De combinatie met bepaalde voeding(sstoffen) zou er bijvoorbeeld toe kunnen bijdragen dat een lagere dosis kan gebruikt worden voor eenzelfde effect.

Prioriteit: ondervoeding voorkomen

Het is belangrijk dat deze nieuwe ontwikkelingen onze aandacht nooit afleiden van een prioritair onderwerp bij kanker: ondervoeding. Die ondermijnt heel vaak het welslagen van de behandeling(en), en moet absoluut voorkomen of aangepakt worden. De behandelende arts en een gespecialiseerd diëtist zijn hiervoor de geschikte oncoprofessionals. Dat zijn ze ook voor individueel voedingsadvies op maat, op basis van de meest recente wetenschappelijke gegevens.
Meer lezen over voeding bij kanker