Voorrang voor kankerpatiënten? Veel vragen over het Covid-19 vaccin bij Kankerinfo, de gratis infolijn van Stichting tegen Kanker

Dinsdag, 27 april 2021

 

 

Kunnen alle mensen met kanker, of die kanker hebben gehad, gevaccineerd worden? Zijn zij een prioriteit voor het Covid-19 vaccin? Voor welk type kanker? Tijdens de behandeling? Zijn er gevaren? Moet ik dit echt doen? Wat zou het beste vaccin zijn? Hoe lang na herstel krijg je nog voorrang?

 

Dit zijn maar enkele van de vragen die de afgelopen dagen bij Kankerinfo zijn binnengekomen. Nu iedereen zich afvraagt wanneer hij aan de beurt is om tegen Covid-19 te worden ingeënt, geeft Stichting tegen Kanker een update voor kankerpatiënten of patiënten in remissie. Tijdens "World Immunization Week", dat in  jaarlijks in de  laatste week van april wordt gevierd, onderschijft Stichting tegen Kanker ook het belang van vaccineren.

 

Voorrang bij de vaccinatie, maar voor wie?

 

Sinds begin april worden de kwetsbaarste patiënten met voorrang gevaccineerd, mensen die lijden aan de zgn. "comorbiditeiten" wat zoveel wil zeggen als ziekten die hen kwetsbaarder maken voor Covid-19. Het gaat hierbij vooral over patiënten met diabetes, kanker, hart- en longziekten....

 

De lijst van risicopatiënten wordt door de mutualiteiten opgesteld op basis van de geneesmiddelen die worden gebruikt. Ook de huisartsen, en af en toe specialisten, kunnen hun risicopatiënten aan de lijst toevoegen.

 

Deze risicopatiënten hebben een uitnodiging ontvangen of zullen er in de komende dagen een ontvangen om zich te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum.

Elke burger die wil nagaan of hij op de lijst staat, kan dat sinds 8 april doen op de website myhealthviewer.be.

 

Met of na kanker, wat moet je doen?

 

Het vaccin is veilig en effectief. Stichting tegen Kanker raadt iedereen aan zich te laten vaccineren, ook kankerpatiënten (tenzij er natuurlijk specifieke medische redenen zijn om dat niet te doen).

 

Er gaat veel verkeerde informatie rond op het internet over vaccins. Alle vaccins zijn echter grondig getest en veilig en doeltreffend gebleken. Natuurlijk kunnen sommige mensen bijwerkingen ondervinden, maar de meeste zijn eerder mild en hebben geen verdere gevolgen.

 

Net als bij elke andere medische behandeling moeten de risico's en de voordelen tegen elkaar worden afgewogen bij vaccinatie.  Het WHO en het Europees Geneesmiddelenbureau hameren herhaaldelijk op het feit dat de risico’s van vaccinatie niet in verhouding staan tot de voordelen bij Covid-19. Bij de algemene bevolking is het risico om te sterven aan Covid-19 veel keer groter dan het risico om te sterven aan het vaccin. En voor mensen met co-morbiditeiten (diabetes, hypertensie, leeftijd,...) is het risico op overlijden door Covid-19 nog hoger. Daar bestaat geen twijfel over.

 

Stichting tegen Kanker raadt elke kankepatiënt aan zich te laten vaccineren, op voorwaarde dat de patiënt vooraf de oncoloog of de behandelend arts raadpleegt. Die zal onder meer bepalen wat het meest geschikte tijdstip voor de vaccinatie is.

Op de pagina van Stichting tegen Kanker krijgt u een gedetailleerd overzicht over de meest gestelde vragen: kanker.be/coronavirus.

 

Op de pagina van www.health.Belgium.be vindt u alle info over de voorrang bij vaccinatie.

 

 

 

Kankerinfo: luisterend oor, advies en psychologische ondersteuning op 0800 15 801

 

Kankerinfo is een gratis dienst van Stichting tegen Kanker die wetenschappelijk ondersteunde en up-to-date informatie geeft dankzij de expertise van artsen, psychologen, maatschappelijk assistenten en verplegers.Zij stellen geen diagnoses, geven geen namen van artsen en uiten geen mening over de kwaliteit van een ziekenhuis, een behandeling, een product of gelijk welke therapie.

 

Voor informatie in verband met persoonlijke medische dossiers, blijft de behandelende dokter de enige referentiepersoon. Maar zij kunnen helpen bij beter begrip, raad geven omtrent levenskwaliteit en doorverwijzing. Zij zijn er om te luisteren naar alle problemen die mensen ondervinden als gevolg van kanker. Want erover kunnen praten is beginnen zoeken naar een oplossing ...

 

In deze periode van onzekerheid kunnen hoop, twijfels of moeilijkheden in verband met kanker altijd in vertrouwen gedeeld worden bij Kankerinfo.