Wat de tabaksindustrie ook mag beweren, verhitte tabak is geen oplossing!

Quoi qu'en dise l'industrie du tabac, le tabac chauffé n'est pas une solution!Maandag, 7 december 2020

De tabaksindustrie doet dit najaar veel moeite om de regels van de EU-landen over verhitte tabak te beïnvloeden. Zo probeert ze beleidsmakers in deze landen ervan te overtuigen dat deze producten op basis van tabak “veilig” zijn. 

In dit kader zien wij het initiatief van Amcham (De Amerikaanse Kamer van Koophandel, die dicht staat bij Philip Morris International - PMI) die in haar communicatie aan de autoriteiten gewag maakt van een vermeende "internationale wetenschappelijke consensus" ten voordele van deze producten. Onder de aangehaalde "bewijzen" zit een rapport van de Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR-CSS). Dit rapport bevat echter geen enkele aanbeveling voor de commercialisering of promotie van verhitte tabak, zoals PMI beweert. Het standpunt van Stichting tegen KankerStichting tegen Kanker vecht deze manier om de nieuwe tabaksproducten te promoten aan, temeer wanneer dit gebeurt via manipulatieve boodschappen

Een eerste manipulatie kwam er onder de vorm van een persbericht van PMI in juli.  Philip Morris France toonde zich daar opgetogen over de toestemming van de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten om verhitte tabaksproducten op de markt te brengen als "tabaksproduct met minder risico". Door deze "heatsticks" te promoten als een product met een gereduceerd risico eerder dan een product waarbij je minder wordt blootgesteld aan toxische stoffen, overschrijdt het tabaksbedrijf de communicatierechten die het van de FDA heeft gekregen.

In augustus kwam een tweede manipulatie aan het licht via brieven van Amcham aan de Europese ministers van Volksgezondheid. Deze citeren het FDA-rapport, maar ook het rapport over verhitte tabak van onze Hoge Gezondheidsraad. In deze brieven roept Amcham op tot minder strenge maatregelen voor verhitte tabak, hoewel onze HGR dit standpunt in geen geval ondersteunt. Integendeel, de Belgische Hoge Gezondheidsraad dringt erop aan dat deze verhitte tabak, zelfs met gereduceerd risico, aan een strenge wetgeving moeten worden onderworpen net zoals bij de klassieke sigaretten.

Deze twee communicatie-initiatieven zijn zeker niet toevallig in een tijd waarin de regelgeving inzake verhitte tabaksproducten in de Europese lidstaten ter discussie staat. Het is van essentieel belang dat de Europese ministers van Volksgezondheid zich niet laten misleiden door verdoken lobbywerk. 

Op verzoek van Stichting tegen Kanker heeft de voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad dan ook een rectificatie aan de Europese ministers van Volksgezondheid en Financiën gericht. Daarin herinnert hij hen er duidelijk aan dat België een "sterke" wetgeving heeft op het gebied van verhitte tabak. Hij preciseert ook dat alle reclame en/of claims van "bevordering van de volksgezondheid" zoals die in de teksten van PMI of haar bondgenoten worden aangetroffen, in België verboden zijn en dat de HGR voorstander is van deze strenge wetgeving.

De wetgeving die momenteel in België van kracht is, verbiedt eveneens: 

- de reclame voor verhitte tabak,

- verkoop hiervan aan minderjarigen onder de 18 jaar, 

- verkoop op afstand,

- het roken ervan in afgesloten publieke ruimten.

Voor meer informatie: https://www.health.belgium.be/en/new-tobacco-products-heated-tobacco-products-reaction-letters-amcham-eu