Wat met de uitgaven voor kankerbehandelingen?

Uitgaven kankerbehandelingendonderdag, 5 september 2019

De afgelopen drie jaar zijn de uitgaven voor kankerbehandelingen met 73 % gestegen. In 2018 werd, volgens voorlopige cijfers, meer dan een miljard euro uitgegeven om behandelingen te voorzien voor Belgische kankerpatiënten. Een deel van die prijs wordt later terugbetaald door de farmaceutische bedrijven. Steeds meer van die uitgaven gaat naar immuuntherapie, een behandeling die ons afweersysteem leert om kankercellen aan te vallen.

Hoewel slecht eens klein deel van de kankerpatiënten met immuuntherapie worden behandeld, zijn de uitgaven vele groter dan voor chemotherapie. Ook is het aantal patiënten en het aantal types kanker dat behandeld wordt met immuuntherapie gestegen.

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Al jaren sluit de overheid geheime deals met farmaceutische bedrijven rond nieuwe en dure geneesmiddelen. Details van die deals worden niet vrijgegeven. In mei keurde de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève een resolutie goed die alle VN-lidstaten oproept om dringend maatregelen te nemen die tot meer transparantie leiden. Momenteel ontbreekt die transparantie nog, waardoor er geen informatie is over de prijszetting van geneesmiddelen.

In ruil voor geheimhouding van de werkelijke kost, kunnen overheden kortingen ontvangen. Hierdoor lijkt het alsof landen een goede deal hebben gesloten, zonder dat ze deze prijzen hebben kunnen vergelijken. De farmaceutische bedrijven halen hier voordeel uit.

Maar hoe worden deze hoge prijzen verklaard? Wat zijn de onderzoeks-en ontwikkelingskosten? Door het ontbreken van transparantie blijven deze vragen onbeantwoord.

Wanneer transparantie in de geneesmiddelensector verzekerd wordt, kan er beter onderhandeld worden over prijzen en terugbetalingen. Zo kan de overheid een eerlijke prijs afspreken en worden geneesmiddelen voor kankerbehandelingen hopelijk betaalbaar.